Climeon AB Årsredovisning 2017

Energiteknikföretaget Climeon  AB:s årsredovisning 2017 finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats, www.climeon.com (https://climeon.com/agm18/), samt bifogad detta meddelande

”När vi startade bolaget 2011 hade vi en vision om att kunna göra skillnad för planeten genom att göra el av varmvatten på ett lönsamt sätt. När vi nu summerar 2017 är det så tydligt vad vi behöver göra för att nå dit. Vi har tekniken, ordrarna, teamet och finansieringen på plats. Mycket hårt jobb återstår men vi ser nu hur Climeon skall bli världens största klimaträddare genom att leverera fossilfri värmekraft”, säger VD Thomas Öström i VD-ordet.

Climeon är världsledande inom konvertering av värme till ren elektricitet vid låga temperaturer. Aktien noterades på Nasdaq First North i oktober 2017.

Denna information är sådan information som Climeon AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 08:30 CET.