Chevrons investering i Baseload Capital ökar värdet för Climeon

Baseload Capital Holding AB, som Climeon har en ägarandel i, har genomfört en emission om cirka 210 miljoner kronor där Chevron Technology Ventures går in som ny ägare. Efter transaktionen äger Climeon 12,2 procent av Baseload Capital, vilket motsvarar cirka 113 MSEK, indikativt en ökning med cirka 68 MSEK.
 

Investmentbolaget Baseload Capital, som Climeon har ett ägande i, har idag tillkännagivit att Chevron Technology Ventures, tillsammans med Breakthrough Energy Ventures och Gullspång Invest har investerat cirka 210 MSEK i bolaget. I samband med emissionen konverterades även det lån på 15,7 MSEK som fanns till Baseload Capital från Climeon.

– Vi ser positivt på att Baseload Capital stärker sin finansiella ställning genom att ta in Chevron som strategisk ägare. Chevrons kunskaper inom borrning och prospektering kommer att kunna göra stor nytta i framtida projekt, säger Jan Bardell, VD för Climeon. 

Efter utspädning uppgår Climeons ägarandel i Baseload Capital till 12,2 procent, vilken indikativt värderas till cirka 113 MSEK. Per den 31 december 2020 uppgick Climeons ägarandel till 15,7 procent värderat till 45 MSEK. Den indikativa resultateffekten på cirka 68 MSEK vid omvärdering påverkar resultat från finansiella poster.

Baseload Capital bildades 2018 av Climeon, Blue, Gullspång Invest och LMK för att erbjuda såväl kortsiktig som långsiktig finansiering av geotermisk elproduktion. Sedan 2019 ingår även Breakthrough Energy Ventures, en investerarledd fond med flera av världens främsta företagsledare som ägare, bland Baseload Capitals ägare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jan Bardell, VD för Climeon
 +46 76-860 84 06
 jan.bardell@climeon.com

Charlotte Becker, Kommunikations- och IR-chef
+46 730 37 07 07
charlotte.becker@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 mars 2021 kl. 08:30 (CET).

 

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.