Breakthrough Energy Ventures samarbetar med Climeon för att accelerera utrullningen av geotermisk värmekraft

Breakthrough Energy Ventures, en investerarledd fond backad av några av världens främsta företagsledare, har investerat i finansieringsbolaget Baseload Capital som Climeon deläger, för att accelerera utrullningen av lågtempererad geotermisk värmekraft globalt.

– Genom att arbeta tillsammans med Breakthrough Energy Ventures och Baseload kommer vi kunna ta språng snarare än steg mot vår vision att bli världens främsta klimaträddare, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

Breakthrough Energy Ventures är en investerarledd fond bildad för att påskynda övergången till ren energi. Fonden finansierar banbrytande bolag med potential att eliminera ett halvt gigaton utsläpp av växthusgaser per år och gör investeringar inom fem områden: el, transport, jordbruk, tillverkning och byggnader. Dessa fem breda verksamhetsområden bidrar mest till världens växthusgasutsläpp. Fondens investeringsteam har identifierat geotermisk värmekraft från låga temperaturer som en av de största möjligheterna för att påverka växthusgasutsläppen från elproduktion.

– Geotermisk värmekraft från låga temperaturer har potential att förändra energilandskapet. Vi är övertygade om att kombinationen av Baseloads implementeringsexpertis och Climeons Heat Power-teknologi har förmågan att frigöra den stora potentialen inom geotermisk värmekraft från låga temperaturer och resultera i utbyggnaden av betydande mängder av förnybar el, säger Carmichael Roberts, Breakthrough Energy Ventures.

Den första prototypen av Climeons Heat Power-system som omvandlar varmvatten till grön el utvecklades 2011. Sedan dess har Climeon levererat Heat Power-system till kunder i flera länder och bolaget fokuserar nu på att skala upp och leverera ut moduler globalt.

– Vi har lagt mycket tid och kraft på att se till att vi inte bara bygger en riktigt bra produkt utan också ett ekosystem som möjliggör maximal inverkan för vår teknologi. Att ett så välrenommerat team erkänner vår insats och vill vara med på den här resan känns fantastiskt, säger Thomas Öström, VD för Climeon. 

Breakthrough Energy Ventures har investerat 12,5 MUSD i Baseload Capital och ansluter därmed Climeon, Blue, Gullspång Invest och LMK som delägare i Baseload Capital. Efter Breakthrough Energy Ventures investering i Baseload Capital äger Climeon 15,7 procent av Baseload Capital. Climeons andel av eget kapital värderas till 48,1 MSEK, att jämföra med de 37,7 MSEK som kommunicerades i bokslutskommunikén i februari 2019. 

Climeon, Breakthrough Energy Ventures och Baseload Capital kommer samarbeta kring en global utrullning av geotermisk värmekraft från låga temperaturer.

– Vi är otroligt glada över att få samarbeta med ett så kunnigt team och förstås jättestolta över att vår teknologi får ett erkännande från Breakthrough Energy Ventures. Genom det här samarbetet får vi jobba med några av världens mest kunniga personer inom energi, teknik och finans, vilket är precis vad vi behöver för att kunna uppnå vår vision, säger Thomas Öström, VD för Climeon. 


För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Thomas Öström, VD, Climeon 
+46 708 94 96 05 
thomas.ostrom@climeon.com 


Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2019 kl. 15:30 (CET).


För intervjuförfrågningar, vänligen kontakta: 
Charlotte Becker, Head of Investor Relations & PR 
+46 730 37 07 07 
charlotte.becker@climeon.com 


Om Breakhtrough Energy Ventures
Breakthrough Energy Ventures (BEV) är en vinstdrivande, investerarledd fond bildad för att accelerera världens omställning till fossilfri el. BEV har över en miljard dollar i kapital för att finansiera banbrytande teknologier med potential att leverera prisvärd och tillförlitlig ren energi. Fonden prioriterar investeringar inom de fem stora områdena som bidrar mest till växthusgasutsläpp: elektricitet, transport, jordbruk, tillverkning och byggnader. BEV bildades av Breakthrough Energy Coalition och backas av en investerargrupp som inkluderar många av världens främsta företagsledare. För mer information besök www.b-t.energy/ventures/

Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – ger hållbar el dygnet runt, året runt, i överflöd och billigare än alternativen och utklassar därmed andra energislag. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser,+46(0)8-528 00 399 info@fnca.se