Baseload Capital undersöker möjligheterna att emittera en grön obligation

Finansieringsbolaget Baseload Capital, som Climeon äger 19,9 procent av, har etablerat ett grönt ramverk och undersöker möjligheterna att emittera en grön obligation. Syftet med kapitalanskaffningen är att accelerera utrullningen av geotermisk värmekraft globalt.

Baseload Capital har idag publicerat ett grönt ramverk och undersöker nu möjligheterna att emittera en grön obligation. Climeon är inte en av tecknarna. Syftet med kapitalanskaffningen är att finansiera fler projekt inom geotermisk värmekraft och accelerera utbyggnaden av geotermiska kraftverk globalt. Baseload Capitals fokus ligger inledningsvis på projekt i Japan.

I början av 2018 bildades Baseload Capital av Climeon, Blue, Gullspång Invest och LMK för att erbjuda både kort- och långsiktig finansiering av hållbar baskraft. Sedan bolagets start har avsikten varit att öka finansieringskapaciteten genom att ge ut värdepapper.

För mer information, se www.baseloadcap.com/investors.


För mer information, kontakta: 
Thomas Öström, VD, Climeon 
+46 708 94 96 05 
thomas.ostrom@climeon.com

Christoffer Andersson, vVD, Climeon 
+46 762 00 72 99 
christoffer.andersson@climeon.com


Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – ger hållbar el dygnet runt, året runt, i överflöd och billigare än alternativen och utklassar därmed andra energislag. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien noteras på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.