Per

Per Olofsson, Styrelseordförande

Född 1972
Styrelseordförande sedan 2015
Utbildning/bakgrund: Per Olofsson är civilingenjör med inriktning industriell ekonomi från tekniska högskolan vid Linköpings universitet och har läst kurser vid tekniska universitetet i Valencia samt Harvard Business School och Styrelseakademin. Per Olofsson är en entreprenör som arbetat huvudsakligen med frågor rörande affärsutveckling, försäljning och finansiering. Per har tidigare arbetat som managementkonsult samt varit VD för ClimateWell under nästan tio år och hade dessförinnan ledande befattningar i ett antal olika teknikföretag. Per är även Executive Director för Girindus Investments AB, medlem av investeringskommittén för Almi Invest Greentech Fund, styrelseledamot för Baseload Capital AB samt styrelseordförande för CleanFlow AB.
Innehav i bolaget: Per Olofsson äger, privat eller genom bolag, inga A-aktier och 610 000 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.