Olle

Olle Bergström, Styrelseledamot

Född 1972
Styrelseledamot sedan 2015
Utbildning/bakgrund: Olle Bergström har en civilingenjörsexamen med inriktning på teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola, en MBA från University of Warwick, England och har läst kurser vid Styrelseakademin. Olle Bergström har erfarenhet från styrelsepositioner och ledande befattning från såväl mindre som större företag, såsom Telia, YouBed AB och Skanova. Erfarenheten omfattar allt från projektledning, produktutveckling och affärsutveckling till utformning av affärsstrategier. Olle Bergström är för närvarande anställd som Head of IT & SAOps, PPMO, på Telia.
Innehav i bolaget: Olle Bergström äger, privat eller genom bolag, inga A-aktier och 1 323 500 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

Beroende i förhållande till Bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.