joachim-2

Joachim Karthäuser - Grundare, CTO & Head of IP and Future Technology

Född 1960
Anställd och medlem i ledningsgruppen sedan 2011
Utbildning/bakgrund: 
Joachim Karthäuser är teknologiedoktor (Dr. rer. nat.) från Universität Göttingen, Tyskland, och har över 20 års erfarenhet av arbete inom den globala kemi-, plast- och cleantech- industrin (till exempel Shell, NKT, Linde/AGA Gas) där han främst har arbetat med forskning och utveckling, försäljning och affärsutveckling. Joachim Karthäuser har arbetat både som expert evaluator och projektledare för EU-finansierade Eurostars, FP7 (Framework Programme for Research and Technological Development) och Horizon 2020-projekt. Joachim Karthäuser har vidare erfarenhet från styrelsearbete och arbete i bolag i start-up-miljö.
Innehav i bolaget: Joachim Karthäuser äger, privat och genom närstående, 4 750 000 A-aktier och 23 300 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.