ribin

Robin Goodoree, Head of Service

Född 1973
Anställd och medlem i ledningsgruppen sedan 2018
Utbildning/bakgrund: 
Robin har mer än 17 års erfarenhet från serviceorganisationen för mönstergeneratorer hos Mycronic AB där han har haft flera positioner och senast varit Customer Support Manager. Robin har ett starkt kundfokus och har erfarenhet av praktiskt arbete ute hos kund och senare som chef för kundsupport- och installationsavdelningen. Robin har en fyraårig teknisk gymnasieexamen med inriktning mot elkraft.
Innehav i bolaget: Robin Goodoree äger inga A-aktier och 3 861 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till 15 466 B-aktier i bolaget.