olle tholander

Olle Tholander, Head of Sales and Marketing

Född 1967
Anställd och medlem i ledningsgruppen sedan 2019
Utbildning/bakgrund: Olle Tholander har en Magister i Business Studies and Economics från Uppsala Universitet. Olle har mångårig erfarenhet av globalförsäljning och affärsutveckling. Olle har även stor erfarenhet av att driva globalisering, hantera komplexa ekosystem samt driva global uppskalning, senast som Managing partner på H&Z Nordics Management Consulting och innan dess i ledande positioner inom Ericsson, bland annat som VD för Ericsson Ukraina.
Innehav i bolaget: Olle Tholander äger inga A-aktier och 4 000 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.