Karl brodin

Karl Brodin, Head of development

Född 1969
Anställd och medlem i ledningsgruppen sedan 2018
Utbildning/bakgrund: Karl Brodin har en civilingenjörsexamen i maskinelement från Kungliga Tekniska Högskolan. Karl har över 20 års erfarenhet med olika chefstjänster från produktutveckling, marknadsföring och operations inom Atlas Copco. Karl har också flera års internationell erfarenhet, främst i Kina, där fokus var att starta upp ett applikationscenter för Atlas Copco.
Innehav i bolaget: Karl Brodin äger inga A-aktier och 8 020 B-aktier samt teckningsoptioner i bolaget som berättigar till teckning av 37 917 B-aktier.