christoffer andersson 1

Christoffer Andersson - CFO och vice VD

Född 1974
Anställd och medlem i ledningsgruppen sedan 2016
Utbildning/bakgrund: 
Christoffer Andersson har en civilingenjörsexamen i datateknik från Luleå tekniska universitet med inriktning mot reglerteknik. Christoffer har lång erfarenhet av att bygga bolag på global basis, från start-up bolag till affärsområden på storbolag. Christoffer Andersson har tidigare arbetat som VD på TargetEveryOne AB, ett bolag som Christoffer Andersson var med och noterade på Nasdaq First North. Vidare har Christoffer Andersson arbetat i flera affärsområdeschefsroller på Ericsson, bland annat i Indien och Tyskland, med upp till 750 medarbetare och över 1,5 miljarder SEK i omsättning. Därutöver har Christoffer Andersson gett ut bästsäljande fackböcker inom mobil och telekommunikation och har belönats med flera interna priser på Ericsson.

Innehav i bolaget: Christoffer Andersson äger, privat eller genom bolag, inga A-aktier och 110 600 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till teckning av 33 134 B aktier.