INVESTERARE

Climeons Heat Power system omvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Vi gör affärer för en bättre värld. Här hittar du som investerare finansiell information, aktiedata och information om Climeons bolagsstyrning.

OM CLIMEON

Climeons Heat Power-system omvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Vi gör affärer för en bättre värld.

Climeons ambition är att bidra till att nå de globala klimatmålen som skrevs under i Paris 2015 för att lösa många av dagens problem och bidra till en hållbar framtid. Energi är en av nyckelfrågorna inom flera av de 17 hållbarhetsmålen och en avgörande faktor för att bekämpa fattigdom, vidareutveckla industrier och förhindra vidare klimatförändringar. Effektiva, miljövänliga och hållbara energilösningar är ett måste om miljömålen skall uppnås och klimatförändringarna stoppas. Heat Power omvandlar lågtempererad värme till ren elektricitet, dygnet runt, året om - utan att vara väderberoende. 

Vårt uppdrag är att göra affärer för en bättre värld. Mer än 50% av världens energi går till spillo i form av värme. Detta är en av världens största och nästintill oanvända energiresurser.

Vår teknologi kan, tillsammans med sol och vindkraft, ersätta traditionella energilösningar för att generera ren elektricitet - och en renare planet. Climeons teknologi är nyckelfärdig och kan användas för att så väl generera elektricitet från geotermisk energi till att implementeras i industrier. Teknologin är applicerbar där det finns lågtempererad värme, exempelvis vid cement- och ståltillverkning eller ombord fartyg. Climeons unika teknologi möjliggör en omvandling till en lägre kostnad och högre effektivitet än någonsin.

På Climeon arbetar vi aktivt för att motverka klimatförändringar. Internt har vi ett tydligt förhållningssätt gällande hållbarhet, socialt ansvarstagande och miljöförstöring. Vi tar även ett etiskt ställningstagande i dessa frågor med samarbetspartners och leverantörer. Hållbarhet genomsyrar hela organisationen, och är av vikt när vi utvecklar nya produkter och tjänster. Climeon strävar efter att ha en transparant företagsstruktur som uppfyller de nationella och internationella kraven för god miljö-, social- och företagsstyrning.

FINANSIELL KALENDER

april
2019

Årsredovisning 2018

9 maj
2019

Delårsrapport första kvartalet 2019

16 maj
2019

Årsstämma

28 aug
2019

Delårsrapport andra kvartalet 2019

5 nov
2019

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Pressmeddelanden

Tillbaka

Nytt finansieringsbolag accelererar affärsmöjligheterna för Climeon

Climeonägare grundar finansieringsbolaget Baseload Capital för att accelerera globala, geotermiska Climeon Heat Power-projekt. Gullspång Invest AB, LMK Forward AB och Blue AB kommer tillsammans att investera 60 mkr som startkapital i Baseload Capital och Climeon deltar genom en minoritetspost uppgående till maximalt 20%. 

- Geotermisk värmekraft har potential att bli en stor global energikälla. En nyckel till att låsa upp den marknaden är projektfinansieringen som vi tror kan bidra till en stark ökning av antalet affärer inom geosegmentet. Vi tar endast en minoritetspost i Baseload Capital för att bibehålla Climeons fokus på värmekraftsprodukter i världsklass, säger Per Olofsson, styrelseordförande i Climeon.

Finansieringsbolaget Baseload Capital kommer främst att investera i geotermisk energi, dvs. förnyelsebar baskraft, avseende Climeons befintliga och framtida affärer.

- Vi ser stor affärspotential inom förnyelsebar geotermisk värmekraft. Vi insåg tidigt att Climeons utveckling kan accelereras kraftigt med projektfinansiering och är oerhört glada över att nu kunna skapa en sådan hävstång. Att få en möjlighet att aktivt delta i utvecklingen av hållbar energiproduktion är väldigt intressant och helt i linje med vår egen affärsidé att investera i meningsfullt värdeskapande, säger Magnus Brandberg, partner hos Gullspång Invest AB.

Om projektfinansiering

För kraftverksinvesteringar globalt förekommer ofta projektfinansiering med långa avtal, ca 20–30 år, där ett energibolag köper den el som produceras och intäkterna används för att säkra det egna kapitalet samt lån. Baseload Capital kommer att delta i sådana projekt, både med eget kapital och med lån, och nästa steg är nu att utöka ägarkretsen och förse bolaget med kapital.

Om Baseload Capitals huvudägare

Gullspång Invest AB är ett familjeägt investmentbolag med långsiktig investeringshorisont och fokus på energi, livsmedel, vatten, hälsa och utbildning.

LMK Forward AB är del av LMK Industri och investerar bland annat i unik energi- och säkerhetsteknologi samt hotell och rekreationsverksamhet.

Blue AB har visionen att bidra till rent vatten, ren luft, hållbar mat, energi, hållbart resursutnyttjande och mänskliga rättigheter genom att investera i företag och entreprenörer som med innovatiova lösningar har en positiv påverkan på människor, miljö och på vår planet.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018 kl 08:30 (CET).

PRENUMERERA
IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:
Charlotte Becker

Head of Investor Relations & PR, Climeon
+46 730 37 07 07
investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

PRESSMEDDELANDEN

Tillbaka

Nytt finansieringsbolag accelererar affärsmöjligheterna för Climeon

Climeonägare grundar finansieringsbolaget Baseload Capital för att accelerera globala, geotermiska Climeon Heat Power-projekt. Gullspång Invest AB, LMK Forward AB och Blue AB kommer tillsammans att investera 60 mkr som startkapital i Baseload Capital och Climeon deltar genom en minoritetspost uppgående till maximalt 20%. 

- Geotermisk värmekraft har potential att bli en stor global energikälla. En nyckel till att låsa upp den marknaden är projektfinansieringen som vi tror kan bidra till en stark ökning av antalet affärer inom geosegmentet. Vi tar endast en minoritetspost i Baseload Capital för att bibehålla Climeons fokus på värmekraftsprodukter i världsklass, säger Per Olofsson, styrelseordförande i Climeon.

Finansieringsbolaget Baseload Capital kommer främst att investera i geotermisk energi, dvs. förnyelsebar baskraft, avseende Climeons befintliga och framtida affärer.

- Vi ser stor affärspotential inom förnyelsebar geotermisk värmekraft. Vi insåg tidigt att Climeons utveckling kan accelereras kraftigt med projektfinansiering och är oerhört glada över att nu kunna skapa en sådan hävstång. Att få en möjlighet att aktivt delta i utvecklingen av hållbar energiproduktion är väldigt intressant och helt i linje med vår egen affärsidé att investera i meningsfullt värdeskapande, säger Magnus Brandberg, partner hos Gullspång Invest AB.

Om projektfinansiering

För kraftverksinvesteringar globalt förekommer ofta projektfinansiering med långa avtal, ca 20–30 år, där ett energibolag köper den el som produceras och intäkterna används för att säkra det egna kapitalet samt lån. Baseload Capital kommer att delta i sådana projekt, både med eget kapital och med lån, och nästa steg är nu att utöka ägarkretsen och förse bolaget med kapital.

Om Baseload Capitals huvudägare

Gullspång Invest AB är ett familjeägt investmentbolag med långsiktig investeringshorisont och fokus på energi, livsmedel, vatten, hälsa och utbildning.

LMK Forward AB är del av LMK Industri och investerar bland annat i unik energi- och säkerhetsteknologi samt hotell och rekreationsverksamhet.

Blue AB har visionen att bidra till rent vatten, ren luft, hållbar mat, energi, hållbart resursutnyttjande och mänskliga rättigheter genom att investera i företag och entreprenörer som med innovatiova lösningar har en positiv påverkan på människor, miljö och på vår planet.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018 kl 08:30 (CET).

Prenumerera
IR-KONTAKTER

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

Climeon IR-Kontakt:
Charlotte Becker

Head of Investor Relations & PR
073-0370707
investor@climeon.com