INVESTERARE

Climeons Heat Power system omvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Vi gör affärer för en bättre värld. Här hittar du som investerare finansiell information, aktiedata och information om Climeons bolagsstyrning.

OM CLIMEON

Climeons Heat Power-system omvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Vi gör affärer för en bättre värld.

Climeons ambition är att bidra till att nå de globala klimatmålen som skrevs under i Paris 2015 för att lösa många av dagens problem och bidra till en hållbar framtid. Energi är en av nyckelfrågorna inom flera av de 17 hållbarhetsmålen och en avgörande faktor för att bekämpa fattigdom, vidareutveckla industrier och förhindra vidare klimatförändringar. Effektiva, miljövänliga och hållbara energilösningar är ett måste om miljömålen skall uppnås och klimatförändringarna stoppas. Heat Power omvandlar lågtempererad värme till ren elektricitet, dygnet runt, året om - utan att vara väderberoende. 

Vårt uppdrag är att göra affärer för en bättre värld. Mer än 50% av världens energi går till spillo i form av värme. Detta är en av världens största och nästintill oanvända energiresurser.

Vår teknologi kan, tillsammans med sol och vindkraft, ersätta traditionella energilösningar för att generera ren elektricitet - och en renare planet. Climeons teknologi är nyckelfärdig och kan användas för att så väl generera elektricitet från geotermisk energi till att implementeras i industrier. Teknologin är applicerbar där det finns lågtempererad värme, exempelvis vid cement- och ståltillverkning eller ombord fartyg. Climeons unika teknologi möjliggör en omvandling till en lägre kostnad och högre effektivitet än någonsin.

På Climeon arbetar vi aktivt för att motverka klimatförändringar. Internt har vi ett tydligt förhållningssätt gällande hållbarhet, socialt ansvarstagande och miljöförstöring. Vi tar även ett etiskt ställningstagande i dessa frågor med samarbetspartners och leverantörer. Hållbarhet genomsyrar hela organisationen, och är av vikt när vi utvecklar nya produkter och tjänster. Climeon strävar efter att ha en transparant företagsstruktur som uppfyller de nationella och internationella kraven för god miljö-, social- och företagsstyrning.

FINANSIELL KALENDER

april
2019

Årsredovisning 2018

9 maj
2019

Delårsrapport första kvartalet 2019

16 maj
2019

Årsstämma

28 aug
2019

Delårsrapport andra kvartalet 2019

5 nov
2019

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Pressmeddelanden

Tillbaka

Climeon vinner första ordern i USA inom geotermisk elproduktion

Climeon har fått en order för leverans till ett geotermiskt kraftverk i Kalifornien, vilket är världens största marknad för geotermisk elproduktion. Den här ordern utgör ännu ett bevis på Climeons styrka som leverantör av förnyelsebar baskraft, i en marknad vars storlek uppgår till många miljarder dollar och som helt kan fasa ut fossila bränslen.

Till skillnad från sol- och vindkraft så levererar ett geotermiskt kraftverk elektricitet under dygnets alla timmar, året runt. Det är denna egenskap som gör att geotermisk elkraft har alla förutsättningar att fasa ut kol och olja som både bas- och balanskraft. Geotermisk energi, som tillhör kategorin värmekraft (eller heat power), är dessutom billigare än både sol- och vindkraft i de flesta fallen och tar betydligt mindre yta i anspråk. Den totala potentialen i USA är betydande och enligt Kaliforniens energikommission (California Energy Commission) så levererar geotermisk elkraft redan mer än 17% av Kaliforniens totala förnyelsebara energi, med en installerad effekt på 2 700 MW. Försäljningsvärdet för Climeon blir mer än en miljard dollar om 5% av Kaliforniens geotermiska potential skulle produceras med Climeons system. Dessutom uppnås betydande miljövinster i form av minskade utsläpp av CO2.

Efter en utvärdering av olika leverantörer med syftet att öka elproduktionen från vår 99°C -gradiga geotermiska källa så valde vi Climeon eftersom de har det mest attraktiva och flexibla erbjudandet som bäst passar våra behov. De erbjöd både bästa tekniska och ekonomiska lösning, vilket främst är ett resultat av Climeon Heat Powers höga verkningsgrad och låga underhållskostnader. Nu är vi angelägna att få igång den nya kraftanläggningen.” Peter Blood, Managing Partner, Wendel Energy Operations I.

“Det är mycket glädjande att vi har blivit utvalda för det här projektet. Elkraft från geotermi vid låga temperaturer har en betydande potential eftersom det går att göra nästan var som helst i världen. Den här ordern, tillsammans med den stora ordern som vi fick från Island tidigare i år, positionerar oss som en nyckelspelare i skiftet från fossila bränslen till förnyelsebar energi.” Thomas Öström, Grundare och VD, Climeon

Wendel Energy Operations I har beställt fyra stycken Climeon Heat Power system som ska levereras under 2018. Kraftverket har ett elleveransavtal med ett lokalt energibolag och levererar en vital del av samhällets baskraft. Climeon har varit behjälpliga med att strukturera finansieringen av projektet.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december, 2017 kl 08:30 (CET).

PRENUMERERA
IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:
Charlotte Becker

Head of Investor Relations & PR, Climeon
+46 730 37 07 07
investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

PRESSMEDDELANDEN

Tillbaka

Climeon vinner första ordern i USA inom geotermisk elproduktion

Climeon har fått en order för leverans till ett geotermiskt kraftverk i Kalifornien, vilket är världens största marknad för geotermisk elproduktion. Den här ordern utgör ännu ett bevis på Climeons styrka som leverantör av förnyelsebar baskraft, i en marknad vars storlek uppgår till många miljarder dollar och som helt kan fasa ut fossila bränslen.

Till skillnad från sol- och vindkraft så levererar ett geotermiskt kraftverk elektricitet under dygnets alla timmar, året runt. Det är denna egenskap som gör att geotermisk elkraft har alla förutsättningar att fasa ut kol och olja som både bas- och balanskraft. Geotermisk energi, som tillhör kategorin värmekraft (eller heat power), är dessutom billigare än både sol- och vindkraft i de flesta fallen och tar betydligt mindre yta i anspråk. Den totala potentialen i USA är betydande och enligt Kaliforniens energikommission (California Energy Commission) så levererar geotermisk elkraft redan mer än 17% av Kaliforniens totala förnyelsebara energi, med en installerad effekt på 2 700 MW. Försäljningsvärdet för Climeon blir mer än en miljard dollar om 5% av Kaliforniens geotermiska potential skulle produceras med Climeons system. Dessutom uppnås betydande miljövinster i form av minskade utsläpp av CO2.

Efter en utvärdering av olika leverantörer med syftet att öka elproduktionen från vår 99°C -gradiga geotermiska källa så valde vi Climeon eftersom de har det mest attraktiva och flexibla erbjudandet som bäst passar våra behov. De erbjöd både bästa tekniska och ekonomiska lösning, vilket främst är ett resultat av Climeon Heat Powers höga verkningsgrad och låga underhållskostnader. Nu är vi angelägna att få igång den nya kraftanläggningen.” Peter Blood, Managing Partner, Wendel Energy Operations I.

“Det är mycket glädjande att vi har blivit utvalda för det här projektet. Elkraft från geotermi vid låga temperaturer har en betydande potential eftersom det går att göra nästan var som helst i världen. Den här ordern, tillsammans med den stora ordern som vi fick från Island tidigare i år, positionerar oss som en nyckelspelare i skiftet från fossila bränslen till förnyelsebar energi.” Thomas Öström, Grundare och VD, Climeon

Wendel Energy Operations I har beställt fyra stycken Climeon Heat Power system som ska levereras under 2018. Kraftverket har ett elleveransavtal med ett lokalt energibolag och levererar en vital del av samhällets baskraft. Climeon har varit behjälpliga med att strukturera finansieringen av projektet.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december, 2017 kl 08:30 (CET).

Prenumerera
IR-KONTAKTER

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

Climeon IR-Kontakt:
Charlotte Becker

Head of Investor Relations & PR
073-0370707
investor@climeon.com