INVESTERARE

Climeons Heat Power system omvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Vi gör affärer för en bättre värld. Här hittar du som investerare finansiell information, aktiedata och information om Climeons bolagsstyrning.

OM CLIMEON

Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas.

Climeon är verksamt inom två delsegment inom marknaden för baskraftkällan värmekraft: geotermisk värmekraft och industriell värmekraft. Geotermisk värmekraft använder värme som strålar ut från jordens kärna för att göra el, medan industriell värmekraft använder spillvärme från processer inom råvaruindustrin.

Var och en av dessa marknader är tillräckliga för att bidra till jordens elförsörjning och tillsammans utgör de komplementära ben att bygga strategin på.

På Climeon arbetar vi aktivt för att motverka klimatförändringar. Internt har vi ett tydligt förhållningssätt gällande hållbarhet, socialt ansvarstagande och miljöförstöring. Vi tar även ett etiskt ställningstagande i dessa frågor med samarbetspartners och leverantörer. Hållbarhet genomsyrar hela organisationen, och är av vikt när vi utvecklar nya produkter och tjänster. Climeon strävar efter att ha en transparant företagsstruktur som uppfyller de nationella och internationella kraven för god miljö-, social- och företagsstyrning.

FINANSIELL KALENDER

12 FEB 2020

Bokslutskommuniké 2019

6 MAJ 2020

Delårsrapport första kvartalet 2020

19 MAJ 2020

Årsstämma 2020

18 AUG 2020

Delårsrapport andra kvartalet 2020

4 NOV 2020

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

PRESSMEDDELANDEN

Tillbaka

Climeon vinner första ordern i USA inom geotermisk elproduktion

Climeon har fått en order för leverans till ett geotermiskt kraftverk i Kalifornien, vilket är världens största marknad för geotermisk elproduktion. Den här ordern utgör ännu ett bevis på Climeons styrka som leverantör av förnyelsebar baskraft, i en marknad vars storlek uppgår till många miljarder dollar och som helt kan fasa ut fossila bränslen.

Till skillnad från sol- och vindkraft så levererar ett geotermiskt kraftverk elektricitet under dygnets alla timmar, året runt. Det är denna egenskap som gör att geotermisk elkraft har alla förutsättningar att fasa ut kol och olja som både bas- och balanskraft. Geotermisk energi, som tillhör kategorin värmekraft (eller heat power), är dessutom billigare än både sol- och vindkraft i de flesta fallen och tar betydligt mindre yta i anspråk. Den totala potentialen i USA är betydande och enligt Kaliforniens energikommission (California Energy Commission) så levererar geotermisk elkraft redan mer än 17% av Kaliforniens totala förnyelsebara energi, med en installerad effekt på 2 700 MW. Försäljningsvärdet för Climeon blir mer än en miljard dollar om 5% av Kaliforniens geotermiska potential skulle produceras med Climeons system. Dessutom uppnås betydande miljövinster i form av minskade utsläpp av CO2.

Efter en utvärdering av olika leverantörer med syftet att öka elproduktionen från vår 99°C -gradiga geotermiska källa så valde vi Climeon eftersom de har det mest attraktiva och flexibla erbjudandet som bäst passar våra behov. De erbjöd både bästa tekniska och ekonomiska lösning, vilket främst är ett resultat av Climeon Heat Powers höga verkningsgrad och låga underhållskostnader. Nu är vi angelägna att få igång den nya kraftanläggningen.” Peter Blood, Managing Partner, Wendel Energy Operations I.

“Det är mycket glädjande att vi har blivit utvalda för det här projektet. Elkraft från geotermi vid låga temperaturer har en betydande potential eftersom det går att göra nästan var som helst i världen. Den här ordern, tillsammans med den stora ordern som vi fick från Island tidigare i år, positionerar oss som en nyckelspelare i skiftet från fossila bränslen till förnyelsebar energi.” Thomas Öström, Grundare och VD, Climeon

Wendel Energy Operations I har beställt fyra stycken Climeon Heat Power system som ska levereras under 2018. Kraftverket har ett elleveransavtal med ett lokalt energibolag och levererar en vital del av samhällets baskraft. Climeon har varit behjälpliga med att strukturera finansieringen av projektet.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december, 2017 kl 08:30 (CET).

PRENUMERERA
IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:
Charlotte Becker

Head of Investor Relations & PR, Climeon
+46 730 37 07 07
investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

PRESSMEDDELANDEN

Tillbaka

Climeon vinner första ordern i USA inom geotermisk elproduktion

Climeon har fått en order för leverans till ett geotermiskt kraftverk i Kalifornien, vilket är världens största marknad för geotermisk elproduktion. Den här ordern utgör ännu ett bevis på Climeons styrka som leverantör av förnyelsebar baskraft, i en marknad vars storlek uppgår till många miljarder dollar och som helt kan fasa ut fossila bränslen.

Till skillnad från sol- och vindkraft så levererar ett geotermiskt kraftverk elektricitet under dygnets alla timmar, året runt. Det är denna egenskap som gör att geotermisk elkraft har alla förutsättningar att fasa ut kol och olja som både bas- och balanskraft. Geotermisk energi, som tillhör kategorin värmekraft (eller heat power), är dessutom billigare än både sol- och vindkraft i de flesta fallen och tar betydligt mindre yta i anspråk. Den totala potentialen i USA är betydande och enligt Kaliforniens energikommission (California Energy Commission) så levererar geotermisk elkraft redan mer än 17% av Kaliforniens totala förnyelsebara energi, med en installerad effekt på 2 700 MW. Försäljningsvärdet för Climeon blir mer än en miljard dollar om 5% av Kaliforniens geotermiska potential skulle produceras med Climeons system. Dessutom uppnås betydande miljövinster i form av minskade utsläpp av CO2.

Efter en utvärdering av olika leverantörer med syftet att öka elproduktionen från vår 99°C -gradiga geotermiska källa så valde vi Climeon eftersom de har det mest attraktiva och flexibla erbjudandet som bäst passar våra behov. De erbjöd både bästa tekniska och ekonomiska lösning, vilket främst är ett resultat av Climeon Heat Powers höga verkningsgrad och låga underhållskostnader. Nu är vi angelägna att få igång den nya kraftanläggningen.” Peter Blood, Managing Partner, Wendel Energy Operations I.

“Det är mycket glädjande att vi har blivit utvalda för det här projektet. Elkraft från geotermi vid låga temperaturer har en betydande potential eftersom det går att göra nästan var som helst i världen. Den här ordern, tillsammans med den stora ordern som vi fick från Island tidigare i år, positionerar oss som en nyckelspelare i skiftet från fossila bränslen till förnyelsebar energi.” Thomas Öström, Grundare och VD, Climeon

Wendel Energy Operations I har beställt fyra stycken Climeon Heat Power system som ska levereras under 2018. Kraftverket har ett elleveransavtal med ett lokalt energibolag och levererar en vital del av samhällets baskraft. Climeon har varit behjälpliga med att strukturera finansieringen av projektet.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december, 2017 kl 08:30 (CET).

Prenumerera
IR-KONTAKTER

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

Climeon IR-Kontakt:
Charlotte Becker

Head of Investor Relations & PR
073-0370707
investor@climeon.com