INVESTERARE

Climeons Heat Power system omvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Vi gör affärer för en bättre värld. Här hittar du som investerare finansiell information, aktiedata och information om Climeons bolagsstyrning.

OM CLIMEON

Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas.

Climeon är verksamt inom två delsegment inom marknaden för baskraftkällan värmekraft: geotermisk värmekraft och industriell värmekraft. Geotermisk värmekraft använder värme som strålar ut från jordens kärna för att göra el, medan industriell värmekraft använder spillvärme från processer inom råvaruindustrin.

Var och en av dessa marknader är tillräckliga för att bidra till jordens elförsörjning och tillsammans utgör de komplementära ben att bygga strategin på.

På Climeon arbetar vi aktivt för att motverka klimatförändringar. Internt har vi ett tydligt förhållningssätt gällande hållbarhet, socialt ansvarstagande och miljöförstöring. Vi tar även ett etiskt ställningstagande i dessa frågor med samarbetspartners och leverantörer. Hållbarhet genomsyrar hela organisationen, och är av vikt när vi utvecklar nya produkter och tjänster. Climeon strävar efter att ha en transparant företagsstruktur som uppfyller de nationella och internationella kraven för god miljö-, social- och företagsstyrning.

FINANSIELL KALENDER

9 FEB
2022

Bokslutskommuniké Q4 2021

20 APR
2022

Årsredovisning 2021

2 MAY
2022

Kvartalsrapport Q1 2022

18 MAJ
2022

Årsstämma 2022

19 JUL
2022

Delårsrapport andra kvartalet 2022

2 NOV
2022

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

PRESSMEDDELANDEN

2022

Climeons nyligen lanserade HeatPower 300 Marine, har vunnit utmärkelsen ”Årets...
Climeon AB kommer att lansera sin nya värmeåtervinningsprodukt, HeatPower...
FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRD FÖRETRÄDESEMISSION, NY STYRELSE OCH...
Efter genomförd företrädesemission under våren 2022 fortsätter...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT...

IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:

investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

PRENUMERERA

PRESSMEDDELANDEN

Tillbaka

Christina Kassberg utses till CFO för Climeon

Climeon har utsett Christina Kassberg till Chief Financial Officer (CFO). Christina Kassberg har lång och gedigen erfarenhet som CFO och inom finansstyrning. Hon tillträder sin nya roll den 8 juni 2020.

- Vi är otroligt stolta över att ha lyckats rekrytera Christina Kassberg till Climeon. Christinas affärsfokus samt breda erfarenhet som CFO från både små och stora börsnoterade bolag, företag i tillväxtfas liksom mer mogna bolag är en otrolig styrka i den fas Climeon befinner sig i, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

- Utifrån tidigare erfarenheter och med ett stort engagemang för hållbara affärer ser jag fram emot att tillsammans med Climeons ledning bidra till en positiv utveckling av resultat och finansiell ställning kombinerat med en stark företagskultur, säger Christina Kassberg.

Christina Kassberg har en stark finansiell bakgrund med lång erfarenhet från både noterade och onoterade bolag. Christina har verkat som CFO i såväl tillväxtbolag som mogna bolag med global försäljning och hon har bred erfarenhet av både strategi- och transformationsarbete på koncernnivå. Närmast kommer Christina från rollen som Interim CFO för Resurs Holding AB. Dessförinnan har Christina Kassberg bland annat varit CFO för Addtech AB, CFO för Stim, EVP Finance and Administration för Medivir samt innehar revisorsbakgrund.

- Christina har både den operativa bakgrund som krävs för att leda det dagliga finansiella arbetet liksom den strategiska höjd vi behöver för att ta nästa steg på vår bolagsresa som internationell koncern, fortsätter Thomas Öström.

Christina Kassberg tillträder den 8 juni 2020 och kommer att ingå i Climeons koncernledning.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD, + 46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com 
Charlotte Becker, Investerarrelationer, + 46 730 37 07 07, charlotte.becker@climeon.com

 

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se

Prenumerera
IR-KONTAKTER

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

Climeon IR-Kontakt:
Charlotte Becker

Head of Investor Relations & PR
073-0370707
investor@climeon.com