INVESTERARE

Climeons Heat Power system omvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Vi gör affärer för en bättre värld. Här hittar du som investerare finansiell information, aktiedata och information om Climeons bolagsstyrning.

OM CLIMEON

Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas.

Climeon är verksamt inom två delsegment inom marknaden för baskraftkällan värmekraft: geotermisk värmekraft och industriell värmekraft. Geotermisk värmekraft använder värme som strålar ut från jordens kärna för att göra el, medan industriell värmekraft använder spillvärme från processer inom råvaruindustrin.

Var och en av dessa marknader är tillräckliga för att bidra till jordens elförsörjning och tillsammans utgör de komplementära ben att bygga strategin på.

På Climeon arbetar vi aktivt för att motverka klimatförändringar. Internt har vi ett tydligt förhållningssätt gällande hållbarhet, socialt ansvarstagande och miljöförstöring. Vi tar även ett etiskt ställningstagande i dessa frågor med samarbetspartners och leverantörer. Hållbarhet genomsyrar hela organisationen, och är av vikt när vi utvecklar nya produkter och tjänster. Climeon strävar efter att ha en transparant företagsstruktur som uppfyller de nationella och internationella kraven för god miljö-, social- och företagsstyrning.

FINANSIELL KALENDER

6 FEB
2024

Bokslutskommuniké Q4 2023

18 APR
2024

Årsredovisning 2023

7 MAY
2024

Delårsrapport Q1 2024

15 MAJ
2024

Årsstämma 2024

12 JUL
2024

Delårsrapport Q2 2024

5 NOV
2024

Delårsrapport Q3 2024

PRESSMEDDELANDEN

2024

Aktieägarna i Climeon AB (publ) höll årsstämma i Kista Gates...
HEATPOWER 300 FRAMGÅNGSRIKT INSTALLERAT HOS KUND - FORTSATT EXPANSION AV GLOBALT...
Climeons årsredovisning för 2023 har idag publicerats...
Aktieägarna Climeon AB (publ), 556846-1643 kallas härmed...
Climeon meddelar idag att deras HeatPower 300-enheter framgångsrikt har passerat...

IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:

investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Telefon: + 46 8 528 00 399

PRENUMERERA

PRESSMEDDELANDEN

[cision_table cision_id="9885D95241714EB89BD4C630E37C3CE8"]