INVESTERARE

Climeons Heat Power system omvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Vi gör affärer för en bättre värld. Här hittar du som investerare finansiell information, aktiedata och information om Climeons bolagsstyrning.

OM CLIMEON

Climeons Heat Power-system omvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Vi gör affärer för en bättre värld.

Climeons ambition är att bidra till att nå de globala klimatmålen som skrevs under i Paris 2015 för att lösa många av dagens problem och bidra till en hållbar framtid. Energi är en av nyckelfrågorna inom flera av de 17 hållbarhetsmålen och en avgörande faktor för att bekämpa fattigdom, vidareutveckla industrier och förhindra vidare klimatförändringar. Effektiva, miljövänliga och hållbara energilösningar är ett måste om miljömålen skall uppnås och klimatförändringarna stoppas. Heat Power omvandlar lågtempererad värme till ren elektricitet, dygnet runt, året om - utan att vara väderberoende. 

Vårt uppdrag är att göra affärer för en bättre värld. Mer än 50% av världens energi går till spillo i form av värme. Detta är en av världens största och nästintill oanvända energiresurser.

Vår teknologi kan, tillsammans med sol och vindkraft, ersätta traditionella energilösningar för att generera ren elektricitet - och en renare planet. Climeons teknologi är nyckelfärdig och kan användas för att så väl generera elektricitet från geotermisk energi till att implementeras i industrier. Teknologin är applicerbar där det finns lågtempererad värme, exempelvis vid cement- och ståltillverkning eller ombord fartyg. Climeons unika teknologi möjliggör en omvandling till en lägre kostnad och högre effektivitet än någonsin.

På Climeon arbetar vi aktivt för att motverka klimatförändringar. Internt har vi ett tydligt förhållningssätt gällande hållbarhet, socialt ansvarstagande och miljöförstöring. Vi tar även ett etiskt ställningstagande i dessa frågor med samarbetspartners och leverantörer. Hållbarhet genomsyrar hela organisationen, och är av vikt när vi utvecklar nya produkter och tjänster. Climeon strävar efter att ha en transparant företagsstruktur som uppfyller de nationella och internationella kraven för god miljö-, social- och företagsstyrning.

FINANSIELL KALENDER

april
2019

Årsredovisning 2018

9 maj
2019

Delårsrapport första kvartalet 2019

16 maj
2019

Årsstämma

28 aug
2019

Delårsrapport andra kvartalet 2019

5 nov
2019

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

PRENUMERERA
IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:
Charlotte Becker

Head of Investor Relations & PR, Climeon
+46 730 37 07 07
investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

Prenumerera
IR-KONTAKTER

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

Climeon IR-Kontakt:
Charlotte Becker

Head of Investor Relations & PR
073-0370707
investor@climeon.com