INVESTERARE

Climeons Heat Power system omvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Vi gör affärer för en bättre värld. Här hittar du som investerare finansiell information, aktiedata och information om Climeons bolagsstyrning.

OM CLIMEON

Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas.

Climeon är verksamt inom två delsegment inom marknaden för baskraftkällan värmekraft: geotermisk värmekraft och industriell värmekraft. Geotermisk värmekraft använder värme som strålar ut från jordens kärna för att göra el, medan industriell värmekraft använder spillvärme från processer inom råvaruindustrin.

Var och en av dessa marknader är tillräckliga för att bidra till jordens elförsörjning och tillsammans utgör de komplementära ben att bygga strategin på.

På Climeon arbetar vi aktivt för att motverka klimatförändringar. Internt har vi ett tydligt förhållningssätt gällande hållbarhet, socialt ansvarstagande och miljöförstöring. Vi tar även ett etiskt ställningstagande i dessa frågor med samarbetspartners och leverantörer. Hållbarhet genomsyrar hela organisationen, och är av vikt när vi utvecklar nya produkter och tjänster. Climeon strävar efter att ha en transparant företagsstruktur som uppfyller de nationella och internationella kraven för god miljö-, social- och företagsstyrning.

FINANSIELL KALENDER

9 FEB
2022

Bokslutskommuniké Q4 2021

20 APR
2022

Årsredovisning 2021

2 MAY
2022

Delårsrapport Q1 2022

18 MAJ
2022

Årsstämma 2022

19 JUL
2022

Delårsrapport Q2 2022

2 NOV
2022

Delårsrapport Q3 2022

9 FEB
2023

Bokslutskommuniké Q4 2022

PRESSMEDDELANDEN

2022

Climeons kund, Varmaorka, har meddelat Climeon att de avser avveckla sin verksamhet...
HEATPOWER 300 MARINE LANSERAD I HAMBURG, UTSEDD TILL ӁRETS PRODUKT&rdquo...
Härmed meddelas sammansättningen av valberedningen i Climeon AB (publ)...
Climeons nyligen lanserade HeatPower 300 Marine, har vunnit utmärkelsen ”Årets...
Climeon AB kommer att lansera sin nya värmeåtervinningsprodukt, HeatPower...

IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:

investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

PRENUMERERA

Prenumerera
IR-KONTAKTER

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

Climeon IR-Kontakt:
Charlotte Becker

Head of Investor Relations & PR
073-0370707
investor@climeon.com