Investerare

Hur kan vi bidra till att tillgodose världens energibehov med Climeon Heat Power?


Climeons Heat Power system omvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Vi gör affärer för en bättre värld.

Nyheter för investerare

 

Pressmeddelanden

Företagsbeskrivning

Climeons Heat Power-system omvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Vi gör affärer för en bättre värld.

Climeons ambition är att bidra till att nå de globala klimatmålen som skrevs under i Paris 2015 för att lösa många av dagens problem och bidra till en hållbar framtid. Energi är en av nyckelfrågorna inom flera av de 17 hållbarhetsmålen och en avgörande faktor för att bekämpa fattigdom, vidareutveckla industrier och förhindra vidare klimatförändringar. Effektiva, miljövänliga och hållbara energilösningar är ett måste om miljömålen skall uppnås och klimatförändringarna stoppas. Heat Power omvandlar lågtempererad värme till ren elektricitet, dygnet runt, året om - utan att vara väderberoende. 

Vårt uppdrag är att göra affärer för en bättre värld. Mer än 50% av världens energi går till spillo i form av värme. Detta är en av världens största och nästintill oanvända energiresurser.

Vår teknologi kan, tillsammans med sol och vindkraft, ersätta traditionella energilösningar för att generera ren elektricitet - och en renare planet. Climeons teknologi är nyckelfärdig och kan användas för att så väl generera elektricitet från geotermisk energi till att implementeras i industrier. Teknologin är applicerbar där det finns lågtempererad värme, exempelvis vid cement- och ståltillverkning eller ombord fartyg. Climeons unika teknologi möjliggör en omvandling till en lägre kostnad och högre effektivitet än någonsin.

På Climeon arbetar vi aktivt för att motverka klimatförändringar. Internt har vi ett tydligt förhållningssätt gällande hållbarhet, socialt ansvarstagande och miljöförstöring. Vi tar även ett etiskt ställningstagande i dessa frågor med samarbetspartners och leverantörer. Hållbarhet genomsyrar hela organisationen, och är av vikt när vi utvecklar nya produkter och tjänster. Climeon strävar efter att ha en transparant företagsstruktur som uppfyller de nationella och internationella kraven för god miljö-, social- och företagsstyrning.

Se gärna vår senaste företagspresentation!

Styrelse

Ledning

Thomas

Thomas
Öström

Grundare,  Styrelseledamot & CEO

Lena

Lena
Nelson

CFO

Joachim

Joachim Karthäuser

Grundare, CTO och Head of IPR

12741906_10208906073155322_4412569155532737331_n (1)

Carina
Asplund

Head of Sourcing & Production

Christopher Engman2

Christopher Engman

Head of Sales & Marketing

Andreas Grenninger

Andreas Grenninger

Head of Service & Delivery

Karl Brodin

Karl Brodin

Head of Development (from April 9, 2018)

Aktien

Bolaget har emitterat två aktieslag, A-aktier och B-aktier. Det föreligger endast skillnader i rösträtten. Varje A-aktie berättigar innehavaren till tio (10) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor. Climeons ABs aktier (B-aktier) handlas på Nasdaq First North Premier.

Första dagen för handel av Climeons B-aktie på Nasdaq First North Premier inleddes den 13 oktober 2017.

Climeon är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen CLIME B.
ISIN-koden för B-aktier är: SE0009973548

Finansiell kalender 2018

23 Feb.

Bokslutskommuniké 2017

19 April

Årsstämma

22 Mars

Årsredovisning publiceras

18 Maj

Delårsrapport första kvartalet 2018

29 Aug.

Delårsrapport andra kvartalet 2018

22 Nov.

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

IR-Kontakter

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

Climeon IR-Kontakt:
Thomas Öström

VD, Climeon
investor@climeon.com