AKTIEN

Climeons B-aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market
under symbolen CLIME B. 

AKTIEINFORMATION

Bolaget har emitterat två aktieslag, A-aktier och B-aktier. Det föreligger endast skillnader i rösträtten. Varje A-aktie berättigar innehavaren till tio (10) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor. Climeon ABs aktier (B-aktier) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Första dagen för handel av Climeons B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market inleddes den 13 oktober 2017.

Climeon är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen CLIME B.
ISIN-koden för B-aktier är: SE0009973548

  • office-file-pdf-1
    Prospekt - Företrädesemission 2023
  • office-file-pdf-1
    Prospekt - Företrädesemission 2022
  • office-file-pdf-1
    Information Teckningsoptionsprogram 2023_Q4

STÖRSTA AKTIEÄGARE

Största Aktieägare - 29.02.2024

IR-KONTAKTER

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

Climeon IR-Kontakt:

investor@climeon.com