FINANSIELL INFORMATION

Här hittar du finansiella rapporter, presentationer och information om börsnoteringen. 

FINANSIELLA RAPPORTER

FINANSIELL KALENDER

6 FEB
2024

Bokslutskommuniké Q4 2023

18 APR
2024

Årsredovisning 2023

7 MAY
2024

Delårsrapport Q1 2024

15 MAJ
2024

Årsstämma 2024

12 JUL
2024

Delårsrapport Q2 2024

5 NOV
2024

Delårsrapport Q3 2024

PRESENTATIONER

Q1 2024 Investor Update

Climeon höll en digital investeraruppdatering via Microsoft Teams tisdagen den 7 maj 2024.

Climeons VD, Lena Sundquist, och CFO, Carl Arnesson, gav en kort uppdatering om företaget och fick sällskap av Termolinks direktör, Valdas Garmus, som gav en uppdatering om det pågående samarbetet med Climeon och integrationen av HeatPower 300-enheter vid NEO GROUPs anläggning i Litauen.

IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:

investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Telefon: + 46 8 528 00 399