FINANSIELL INFORMATION

Här hittar du finansiella rapporter, presentationer och information om börsnoteringen. 

FINANSIELLA RAPPORTER

PRESENTATIONER

Se VD Thomas Öström och vVD Christoffer Andersson presentera bolaget.

FINANSIELL KALENDER 2018

18 maj

Delårsrapport första kvartalet 2018

29 aug.

Delårsrapport andra kvartalet 2018

22 nov.

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

IR-KONTAKTER

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

Climeon IR-Kontakt:
Thomas Öström

VD, Climeon
investor@climeon.com