FINANSIELL INFORMATION

Här hittar du finansiella rapporter, presentationer och information om börsnoteringen. 

FINANSIELL INFORMATION

Här hittar du finansiella rapporter, presentationer och information om börsnoteringen. 

FINANSIELLA RAPPORTER

FINANSIELL KALENDER

9 FEB
2023

Bokslutskommuniké Q4 2022

19 APR
2023

Årsredovisning 2022

4 MAY
2023

Delårsrapport Q1 2023

16 MAJ
2023

Årsstämma 2023

18 JUL
2023

Delårsrapport Q2 2023

1 NOV
2023

Delårsrapport Q3 2023

PRESENTATIONER

Investerarmöte

Climeon genomförde ett digitalt investerarmöte på Microsoft Teams, torsdag 4 maj 2023.

Climeons CEO, Lena Sundquist, och CFO, Carl Arnesson gav en kort företagsuppdatering och bjöd in deltagarna att ställa frågor i en Q&A-session.

youtube-video-thumbnail

IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:

investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Telefon: + 46 8 528 00 399