FINANSIELL INFORMATION

Här hittar du finansiella rapporter, presentationer och information om börsnoteringen. 

FINANSIELLA RAPPORTER

FINANSIELL KALENDER

6 FEB
2024

Bokslutskommuniké Q4 2023

18 APR
2024

Årsredovisning 2023

7 MAY
2024

Delårsrapport Q1 2024

15 MAJ
2024

Årsstämma 2024

12 JUL
2024

Delårsrapport Q2 2024

5 NOV
2024

Delårsrapport Q3 2024

PRESENTATIONER

Q4 2023 Investor Update

Climeon genomförde ett digitalt investerarmöte på Microsoft Teams, tisdag 6 februari 2024.

Climeons CEO, Lena Sundquist, och CFO, Carl Arnesson gav en kort företagsuppdatering och bjöd in deltagarna att ställa frågor i en Q&A-session.

youtube-video-thumbnail

IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:

investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Telefon: + 46 8 528 00 399