FINANSIELL INFORMATION

Här hittar du finansiella rapporter, presentationer och information om börsnoteringen. 

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa mer

FINANSIELL KALENDER

4 NOV 2020

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

2 FEB
2021

Bokslutskommuniké 2020

4 MAJ
2021

Delårsrapport första kvartalet 2021

19 MAJ
2021

Årsstämma 2021

PRESENTATIONER

VD Thomas Öström presenterar Climeon på Aktiespararnas småbolagsdag 3 juni 2019.

IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:
Charlotte Becker

Head of Investor Relations & PR, Climeon
investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399