FINANSIELL INFORMATION

Här hittar du finansiella rapporter, presentationer och information om börsnoteringen. 

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa mer

FINANSIELL KALENDER

29 aug. 2018

Delårsrapport andra kvartalet 2018

22 nov. 2018

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

13 feb. 2019

Bokslutskommuniké 2018

PRESENTATIONER

Se VD Thomas Öström och vVD Christoffer Andersson presentera bolaget.

IR-KONTAKTER

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

Climeon IR-Kontakt:
Thomas Öström

VD, Climeon
investor@climeon.com