FINANSIELL INFORMATION

Här hittar du finansiella rapporter, presentationer och information om börsnoteringen. 

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa mer

FINANSIELL KALENDER

april
2019

Årsredovisning 2018

9 maj
2019

Delårsrapport första kvartalet 2019

16 maj
2019

Årsstämma

28 aug
2019

Delårsrapport andra kvartalet 2019

5 nov
2019

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

PRESENTATIONER

Se VD Thomas Öström och vVD Christoffer Andersson presentera bolaget.

IR-KONTAKTER

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399

Climeon IR-Kontakt:
Charlotte Becker

Head of Investor Relations & PR, Climeon
investor@climeon.com