FINANSIELL INFORMATION

Här hittar du finansiella rapporter, presentationer och information om börsnoteringen. 

FINANSIELLA RAPPORTER

FINANSIELL KALENDER

9 FEB
2022

Bokslutskommuniké Q4 2021

20 APR
2022

Årsredovisning 2021

2 MAY
2022

Kvartalsrapport Q1 2022

18 MAJ
2022

Årsstämma 2022

19 JUL
2022

Delårsrapport andra kvartalet 2022

2 NOV
2022

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

PRESENTATIONER

Investor Update

Climeon held a digital investor meeting for investors, analysts and the media on Monday, December 6, 2021.

Climeon’s CEO, Lena Sundquist, together with Chairman of the Board, Thomas Öström, and Head of R&D, Jonas Måhlen, updated investors, analysts and the media on Climeon’s development and strategy. The presentations addressed Climeon’s strategic focus and plan forward. 

IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:

investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399