STYRELSE

thomasBW

Thomas Öström

Grundare & Styrelseordförande

Thomas Öström har en civilingenjörsexamen i datateknik med inriktning mot reglerteknik. Thomas startade sin karriär på SAAB Aerospace.

Thomas Öström -  Grundare & styrelseledamot

Född 1972
Styrelseledamot sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Thomas Öström har en civilingenjörsexamen i datateknik med inriktning mot reglerteknik från Luleå tekniska universitet och har gått ledarskaps-och finanseringsprogrammen på Svenska Managementgruppen samt läst kurser vid Styrelseakademin. Thomas Öström är en entreprenör och medgrundare av Climeon. Thomas Öström har dessförinnan arbetat över tio år på Micronic AB (publ) som bland annat Vice President för teknikutvecklingsfrågor. Micronic är ett svenskt högteknologiskt företag verksamma inom elektronikindustrin och noterat på Nasdaq Stockholm. Thomas Öström har därutöver även erfarenhet av projektledning, produktutveckling och affärsutveckling.

Innehav i bolaget: Thomas Öström äger 9 500 000 A-aktier och 155 900 B-aktier.

Beroende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-03-31

JanSvenssonBW

Jan Svensson

Vice Ordförande

Jan har lång erfarenhet av att leda bolag, senast som VD och Koncernchef för Investment AB Latour.

Jan Svensson, Vice Ordförande

Född 1956
Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning/bakgrund: Jan Svensson är maskiningenjör samt har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Jan Svensson har lång erfarenhet av att leda bolag, senast som VD och Koncernchef för Investment AB Latour 2003-2019 och dessförinnan som VD för Sigfrid Stenberg 1986-2002. Jan Svensson har även betydande erfarenheter som styrelseledamot och ordförande i börsnoterade bolag. Han är idag bl. a verksam som styrelseordförande i AB Fagerhult, Troax Group AB, Alimak Group AB samt Tomra Systems ASA samt som styrelseledamot i Assa Abloy AB och Loomis AB.

Innehav i bolaget:  Jan Svensson äger, privat och genom närstående, 12 000 B-aktier i bolaget samt 75 000 köpoptioner motsvarande 75 000 B-aktier.

Jan Svensson är oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-12-18

Anders-Lindberg-bw

Anders Lindberg

Styrelseledamot

Anders Lindberg är civilingenjör med inriktning inom elektroteknik (MSc Electrical Engineering) från KTH

Anders Lindberg -  Styrelseledamot

Född 1965
Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning/bakgrund: Anders Lindberg är civilingenjör med inriktning inom elektroteknik (MSc Electrical Engineering) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm samt en Master of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Anders Lindberg är idag VD på Dellner, en global leverantör av tågkomponenter. Innan dess var Anders Lindberg Executive Vice President på Ørstedt (tidigare Dong Energy), ett danskt företag inom förnybar energi och världsledande på havsbaserad vindkraft, där han ansvarade för projekten och också för EPC (Engineering, Procurement, Construction) organisationen. Vidare har Anders arbetat för Bombardier, Adtranz och ABB. Anders har också erfarenhet från styrelsearbete och är vice styrelseordförande för det noterade danska bolaget MT Højgaard.

Innehav i bolaget: Anders Lindberg äger 2 000 B-aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2021-05-20

ThereseLundstedtBW

Therese Lundstedt

Styrelseledamot

Therese Lundstedt har erfarenhet från såväl storbolag, start ups som ideella föreningar inom finans- och IT-sektorn samt inom marknadsföring.

Therese Lundstedt -  Styrelseledamot

Född 1981
Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning/bakgrund: Therese Lundstedt har en magisterexamen i marknadsföring och management från Uppsala universitet och University of Calgary samt läst kurser vid Styrelseakademin. Therese Lundstedt har erfarenhet från främst finans- och IT-sektorn men även från storbolag, startups och ideella föreningar. Hon har arbetat i ledande positioner med fokus på affärsutveckling, försäljning, digital marknadsföring samt kommunikation på bland annat SEB, Aktiespararna, Unomaly och Redeye. Therese har varit VD för Aktieinvest FK AB och är nu VD för Urbangreen.

Innehav i bolaget: Therese Lundstedt äger 500 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till teckning av 7 882 B-aktier i bolaget och köpoptioner som berättigar till köp av 10 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-07-11

LEDNINGSGRUPP

Lena.Sudquist

Lena Sundquist

Chief Executive Officer

Lena Sundquist - VD

Född 1975
VD sedan 2021

Utbildning/bakgrund: Lena Sundquist har lång erfarenhet av ledande positioner inom innovation, affärsutveckling, försäljning och marknadsföring. Lena Sundquist har 15 års erfarenhet från Alfa Laval Marine & Diesel, där hon bland annat utvecklat miljöteknik-affärer inom marinindustrin och gensets. Senast kommer hon från rollen som VD för Kivra Sverige. Lena Sundquist är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Innehav i bolaget:  Lena Sundquist äger 23 420 B aktier samt har köpoptioner motsvarande 50 000 B-aktier i bolaget.

carl.arnesson

Carl Arnesson

Chief Financial Officer

Carl Arnesson -  CFO

Född 1980
CFO, anställd sedan 2021

Utbildning/bakgrund: Carl Arnesson har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och har gedigen erfarenhet från finansiella positioner inom olika entreprenörs- och tillväxtbolag. Närmast kommer Carl från rollen som CFO för Zmarta Group och har dessförinnan varit CFO i Health & Sports Nutrition Group samt Metro Sverige.

Innehav i bolaget: Carl Arnesson har inget innehav i bolaget.

robin.goodoree

Robin Goodoree

Executive Vice President, Service & Delivery

Robin Goodoree -  Executive Vice President, Service & Delivery

Född 1973
Anställd och en del av ledningen sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Robin är gymnasieingenjör med inriktning elkraft och har mer än 17 års erfarenhet från en global support- och leveransorganisation för mönstergeneratorer på Mycronic AB. Robin har tydligt kundfokus, hands-on och internationell erfarenhet och har haft olika ledande befattningar, senast som global kundsupportchef.

Innehav i bolaget: Robin Goodoree äger 3 186 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar honom att teckna 25 000 B-aktier.

jonas.mahlen

Jonas Måhlen

Executive Vice President,
R&D

Jonas Måhlén -  Executive Vice President, R&D

Född 1968
Anställd sedan 2016, medlem i ledningsgruppen sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Jonas Måhlén har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Lunds Universitet. Jonas har lång erfarenhet av chefsroller inom projekt-, program- och produktutveckling och har som installationschef levererat till världsledande halvledarföretag. Jonas Måhlén har internationell erfarenhet från Japan till USA och kommer närmast från Tobii och Mycronic

Innehav i bolaget: Jonas Måhlén äger 23 862 B-aktier.

fredrik.thoren

Fredrik Thoren

Executive Vice President, Marine

Fredrik Thoren -  Executive Vice President, Marine

Född 1971
Anställd sedan 2019, medlem i ledningsgruppen sedan 2022

Utbildning/bakgrund: Fredrik har 29 års erfarenhet från av global försäljning direkt och via återförsäljare, affärsutveckling, projekt & Service inom Marin & Olja/Gas-industrin. Fredrik har ett omfattande globalt försäljnings- och servicedistributionsnätverk genom sina tidigare tjänster och erfarenheter. Det två senaste befattningar var Fredrik Global Sales Manager för Consilium och Managing Director för Scanjet Middle East. Innehar en Teknisk gymnasieutbildning med påbyggnad inom Ekonomi, Marknadsföring, Försäljning & Affärsutveckling.

Innehav i bolaget: Fredrik Thoren innehar teckningsoptioner som berättigar honom att teckna 8 000 B-aktier..

VALBEREDNING OCH UTSKOTT

Valberedningen 2021/2022

Valberedningen inför Årsstämman 2022 utsågs av de till röstetalet största aktieägarna per 31/8 2021. Den 19 november 2021 ersatte Peter Lindell (representerande Cidro Förvaltning) Niklas Johansson (representerande Handelsbanken Fonder) till följd av ägarförändringar sen 31 augusti 2021, vilket också följer valberedningens instruktion. Valberedningens sammansättning inför Årsstämman 2022 ser således ut som följer:

  • Thomas Öström, styrelsens ordförande, representerar även sig själv (60,02 % av rösterna och 16,59 % av kapitalet per den 31 augusti 2021)
  • Joachim Karthäuser, representerar sig själv (11,86 % av rösterna och 6,73 % av kapitalet per den 31 augusti 2021)
  • Peter Lindell, utsedd av aktieägaren Cidro Förvaltning (3,93 % av rösterna och 10,15 % av kapitalet per den 11 november 2021)
  • Anne Holm Rannaleet, utsedd av aktieägaren Olle Bergström (0,69 % av rösterna och 1,87 % av kapitalet per den 31 augusti 2021)
  • Björn Wasing, utsedd av aktieägaren SEB Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse (0,67 % av rösterna och 1,84 % av kapitalet per den 31 augusti 2021)

Kontakta valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Climeon AB (publ)
Valberedningen
Torshamnsgatan 44
16440 Kista, Sweden
nomination.committee@climeon.com

Revisionsutskott

Climeons revisionsutskott består av Anders Lindberg och Thomas Öström.

Läs mer i årsredovisningen för 2020.

Ersättningsutskott

Climeons ersättningsutskott består av Therese Lundstedt, ordförande, och Jan Svensson.

 

IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:

investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399