STYRELSE

PerOlofssonBW

Per Olofsson

Styrelseordförande

Per har mer än 15 års erfarenhet av ledarskap och organisationsbyggnad. Han har arbetat för ett flertal internationella och branschledande företag.

Per Olofsson -  Styrelseledamot

Född 1972
Styrelseledamot sedan 2015

Utbildning/bakgrund: Per Olofsson är civilingenjör med inriktning industriell ekonomi från tekniska högskolan vid Linköpings universitet och har läst kurser vid tekniska universitetet i Valencia samt Harvard Business School och Styrelseakademin. Per Olofsson är en entreprenör som arbetat huvudsakligen med frågor rörande affärsutveckling, försäljning och finansiering. Per har tidigare arbetat som managementkonsult samt varit VD för ClimateWell under nästan tio år och hade dessförinnan ledande befattningar i ett antal olika teknikföretag. Per är även Executive Director för Girindus Investments AB, medlem av investeringskommittén för Almi Invest Greentech Fund, styrelseledamot för Baseload Capital AB samt styrelseordförande för CleanFlow AB.

Innehav i bolaget: Per Olofsson äger, privat eller genom bolag, inga A-aktier och 610 000 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-03-31

JanSvenssonBW

Jan Svensson

Vice Ordförande

Jan har lång erfarenhet av att leda bolag, senast som VD och Koncernchef för Investment AB Latour.

Jan Svensson, Vice Ordförande

Född 1956
Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning/bakgrund: Jan Svensson är maskiningenjör samt har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Jan Svensson har lång erfarenhet av att leda bolag, senast som VD och Koncernchef för Investment AB Latour 2003-2019 och dessförinnan som VD för Sigfrid Stenberg 1986-2002. Jan Svensson har även betydande erfarenheter som styrelseledamot och ordförande i börsnoterade bolag. Han är idag bl. a verksam som styrelseordförande i AB Fagerhult, Troax Group AB, Alimak Group AB samt Tomra Systems ASA samt som styrelseledamot i Assa Abloy AB och Loomis AB.

Innehav i bolaget:  Jan Svensson äger, privat och genom närstående, inga A-aktier och 12 000 B-aktier i bolaget samt 75 000 köpoptioner motsvarande 75 000 B-aktier.

Jan Svensson är oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-12-18

Olle_BergstromBW

Olle Bergström

Styrelseledamot

Olle har erfarenhet från styrelsepositioner och ledande befattning från små och stora bolag, såsom Telia, YouBed AB och Skanova.

Olle Bergström -  Styrelseledamot

Född 1972
Styrelseledamot sedan 2015

Utbildning/bakgrund: Olle Bergström har en civilingenjörsexamen med inriktning på teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola, en MBA från University of Warwick, England och har läst kurser vid Styrelseakademin. Olle Bergström har erfarenhet från styrelsepositioner och ledande befattning från såväl mindre som större företag, såsom Telia, YouBed AB och Skanova. Erfarenheten omfattar allt från projektledning, produktutveckling och affärsutveckling till utformning av affärsstrategier.

Innehav i bolaget: Olle Bergström äger, privat eller genom bolag, inga A-aktier och 1 323 500 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

Beroende i förhållande till Bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-03-31

charlotte-strand (kopia) (1)

Charlotte Strand

Styrelseledamot

Charlotte har mångårig erfarenhet som CFO samt som styrelseledamot.

Charlotte Strand -  Styrelseledamot

Född 1961
Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning/bakgrund: Charlotte Strand har en kandidatexamen inom ekonomi (Cand. Oecon) från Aarhus Universitet i Danmark. Charlotte Strand har mångårig erfarenhet som CFO/finanschef inom den danska kraftbolags-koncernen Dong Energy och har därvid även varit Senior Vice President/CFO för dotterbolaget Dong Energy Wind Power. Vidare har Charlotte Strand mångårig erfarenhet från styrelsearbete och är för närvarande styrelseledamot i PostNord AB, Flügger A/S, Per Aarsleff A/S och Esvagt A/S. Hon har även erfarenhet som ordförande i revisionsutskotten från två av dessa bolag

Innehav i bolaget:

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2020

VivianneHolmBW

Vivianne Holm

Styrelseledamot

Vivianne Holm är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn.

Vivianne Holm -  Styrelseledamot

Född 1965
Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning/bakgrund: Vivianne Holm är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Vivianne Holm har omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn och har i olika roller tidigare arbetat med aktieanalys och corporate finance samt som rådgivare med särskilt fokus på affärsutveckling, kapitalanskaffning och investor relations. Vivianne Holm är idag verksam som aktiv investerare inom cleantech och är även styrelseledamot i Inzile AB, Meva Energy AB, Rocker AB samt Volta Greentech AB.

Innehav i bolaget: Vivianne Holm äger inga A-aktier och 100 991 B-aktier i bolaget och har teckningsoptioner i bolaget som berättigar till tecknande av 7 882 B-aktier samt köpoptioner som berättigar till köp av 15 000 B-aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen såväl som i förhållande till bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-07-11

ThereseLundstedtBW

Therese Lundstedt

Styrelseledamot

Therese Lundstedt har erfarenhet från såväl storbolag, start ups som ideella föreningar inom finans- och IT-sektorn samt inom marknadsföring.

Therese Lundstedt -  Styrelseledamot

Född 1981
Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning/bakgrund: Therese Lundstedt har en magisterexamen i marknadsföring och management från Uppsala universitet och University of Calgary samt läst kurser vid Styrelseakademin. Therese Lundstedt har erfarenhet från främst finans- och IT-sektorn men även från storbolag, startups och ideella föreningar. Hon har arbetat i ledande positioner med fokus på affärsutveckling, försäljning, digital marknadsföring samt kommunikation på bland annat SEB, Aktiespararna, Unomaly och Redeye. Therese har varit VD för Aktieinvest FK AB och är nu VD för Urbangreen.

Innehav i bolaget: Therese Lundstedt äger inga A-aktier och 500 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till teckning av 7 882 B-aktier i bolaget och köpoptioner som berättigar till köp av 10 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-07-11

thomasBW

Thomas Öström

Grundare,
Styrelseledamot & VD

Thomas holds a MSc in Computer & Control Engineering and started his carrier at SAAB Aerospace.

Thomas Öström -  Grundare, styrelseledamot & VD

Född 1972
Styrelseledamot och VD sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Thomas Öström har en civilingenjörsexamen i datateknik med inriktning mot reglerteknik från Luleå tekniska universitet och har gått ledarskaps-och finanseringsprogrammen på Svenska Managementgruppen samt läst kurser vid Styrelseakademin. Thomas Öström är en entreprenör och medgrundare av Climeon. Thomas Öström har dessförinnan arbetat över tio år på Micronic AB (publ) som bland annat Vice President för teknikutvecklingsfrågor. Micronic är ett svenskt högteknologiskt företag verksamma inom elektronikindustrin och noterat på Nasdaq Stockholm. Thomas Öström har därutöver även erfarenhet av projektledning, produktutveckling och affärsutveckling.

Innehav i bolaget: Thomas Öström äger 9 500 000 A-aktier och 155 900 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

Beroende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-03-31


LEDNINGSGRUPP

thomasBW

Thomas Öström

Grundare, Styrelseledamot & CEO

Thomas Öström -  Grundare, styrelseledamot & VD

Född 1972
Styrelseledamot och VD sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Thomas Öström har en civilingenjörsexamen i datateknik med inriktning mot reglerteknik från Luleå tekniska universitet och har gått ledarskaps-och finanseringsprogrammen på Svenska Managementgruppen samt läst kurser vid Styrelseakademin. Thomas Öström är en entreprenör och medgrundare av Climeon. Thomas Öström har dessförinnan arbetat över tio år på Micronic AB (publ) som bland annat Vice President för teknikutvecklingsfrågor. Micronic är ett svenskt högteknologiskt företag verksamma inom elektronikindustrin och noterat på Nasdaq Stockholm. Thomas Öström har därutöver även erfarenhet av projektledning, produktutveckling och affärsutveckling.

Innehav i bolaget: Thomas Öström äger 9 500 000 A-aktier och 155 900 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

Beroende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-03-31

ChristinaKassberg

Christina Kassberg

Finanschef (CFO)

Christina Kassberg -  Finanschef (CFO) &

Född 1968
Anställd och medlem i ledningsgruppen sedan 2020

Utbildning/bakgrund: Christina Kassberg har en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet. Christina har en stark finansiell bakgrund med lång erfarenhet från både noterade och onoterade bolag. Christina har verkat som CFO i såväl tillväxtbolag som mogna bolag med global försäljning och hon har bred erfarenhet av både strategi- och transformationsarbete på koncernnivå. Närmast kommer Christina från rollen som Interim CFO för Resurs Holding AB. Dessförinnan har Christina Kassberg bland annat varit CFO för Addtech AB, CFO för Stim, EVP Finance and Administration för Medivir samt innehar revisorsbakgrund.

Innehav i bolaget: Uppdateras

olle tholander

Olle Tholander

 CRO

Olle Tholander -  CRO, Head of Sales & Marketing

Född 1967
Anställd och medlem i ledningsgruppen sedan 2019

Utbildning/bakgrund: Olle Tholander har en Magister i Business Studies and Economics från Uppsala Universitet. Olle har mångårig erfarenhet av globalförsäljning och affärsutveckling. Olle har även stor erfarenhet av att driva globalisering, hantera komplexa ekosystem samt driva global uppskalning, senast som Managing partner på H&Z Nordics Management Consulting och innan dess i ledande positioner inom Ericsson, bland annat som VD för Ericsson Ukraina.

Innehav i bolaget: Olle Tholander äger inga A-aktier och 4 000 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

charlotte

Charlotte Becker

 Head of Investor Relations & Communications

Charlotte Becke -  Head of Investor Relations & Communications

Född 1992
Anställd sedan 2018, medlem i ledningsgruppen sedan 2019

Utbildning/bakgrund: Charlotte Becker har en kandidatexamen i Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning nationalekonomi och ledarskap. Charlotte har tidigare arbetat som konsult inom investerarrelationer, kommunikation och PR för små och medelstora noterade bolag. Innan dess arbetade Charlotte som webbredaktör på Veckans Affärer.

Innehav i bolaget: Charlotte Becker äger inga A-aktier, 810 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till 4 788 B-aktier.

sofie konig

Sofie König

Head of Talent Management

Sofie König -  Head of Talent Management

Född 1969
Medlem i ledningsgruppen sedan 2017

Utbildning/bakgrund: Sofie König har en magisterexamen i ekonomi med inriktning strategisk marknadsföring. Hon har arbetat med marknadsföring inom SAS Trading, Kanal5 och Telia. Sofie König är medgrundare till eWork där hon var vVd med ansvar för Talent Management och kommunikation. Sofie har mångårig erfarenhet i frågor som rör marknadspositionering, företagskultur, arbetsgivarvarumärke och målstyrning från framförallt snabbväxande och innovativa tillväxtbolag. Sofie är styrelseledamot i Netlight Consulting.

Innehav i bolaget: Sofie König äger inga A-aktier och 7 185 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

carl-frykfeldt

Carl Frykfeldt

Head of Supply Chain Management

Carl Frykfeldt -  Head of Supply Chain Management

Född 1965
Medlem i ledningsgruppen sedan 2019

Utbildning/bakgrund: Carl Frykfeldt har en magister i ekonomi från Stockholms Universitet. Carl Frykfeldt har lång erfarenhet av olika roller inom finans och affärsstyrning. Carl har haft ledande roller inom logistik och finans under hela sin karriär, både som Supply Chain Manager, Material Manager och Planning Manager. Innan Carl anslöt till Climeon var han CFO för Safe Logistics Sweden.

Innehav i bolaget: Carl Frykfeldt äger inga A-aktier eller B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till 15 020 B-aktier.

jonas mahlen

Jonas Måhlen

Head of Research & Development

Jonas Måhlén -  Head of Research & Development

Född 1968
Anställd sedan 2016, medlem i ledningsgruppen sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Jonas Måhlén har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Lunds Universitet. Jonas har lång erfarenhet av chefsroller inom projekt-, program- och produktutveckling och har som installationschef levererat till världsledande halvledarföretag. Jonas Måhlén har internationell erfarenhet från Japan till USA och kommer närmast från Tobii och Mycronic

Innehav i bolaget: Jonas Måhlén äger inga A-aktier, 54,000 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till 23 366 B-aktier i bolaget.

robin

Robin Goodoree

Head of Service

Robin Goodoree -  Head of Service

Född 1973
Anställd sedan 2016, medlem i ledningsgruppen sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Robin Goodoree har mer än 17 års erfarenhet från serviceorganisationen för mönstergeneratorer hos Mycronic AB där han har haft flera positioner och senast varit Customer Support Manager. Robin har ett starkt kundfokus och har erfarenhet av praktiskt arbete ute hos kund och senare som chef för kundsupport- och installationsavdelningen. Robin har en fyraårig teknisk gymnasieexamen med inriktning mot elkraft.

Innehav i bolaget: Robin Goodoree äger inga A-aktier och 3 861 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till 15 466 B-aktier i bolaget.

VALBEREDNING OCH UTSKOTT

Valberedningen 2019/2020

Valberedningen, som utsetts av de största aktieägarna i Climeon per den 30 september 2019, består av följande ledamöter:

  • Helen Öström, utsedd av aktieägaren Thomas Öström (53,6% av rösterna och 19,6% av kapitalet)
  • Anne Holm Rannaleet, utsedd av aktieägaren Joachim Karthäuser (26,4% av rösterna och 9,5% av kapitalet)
  • Niklas Johansson, utsedd av aktieägaren Handelsbanken Fonder (0,7% av rösterna och 2,3% av kapitalet)
  • Annelie Enquist, utsedd av Skandia Sverige Hållbar (0,4% av rösterna och 1,4% av kapitalet)
  • Per Olofsson, styrelsens ordförande.

Kontakta valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Climeon AB (publ)
Valberedningen
Torshamnsgatan 44
16440 Kista, Sweden
nomination.committee@climeon.com

Revisionsutskott

Climeons revisionsutskott består av Charlotte Strand, ordförande, Vivianne Holm och Per Olofsson.

Läs mer i årsredovisningen för 2019.

Ersättningsutskott

Climeons ersättningsutskott består av Therese Lundstedt, ordförande, och Per Olofsson.

 

IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:
Charlotte Becker

Head of Investor Relations & PR, Climeon
+46 730 37 07 07
investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399