STYRELSE

thomasBW

Thomas Öström

Grundare,
Styrelseledamot & VD

Thomas holds a MSc in Computer & Control Engineering and started his carrier at SAAB Aerospace.

Thomas Öström -  Grundare, styrelseledamot & VD

Född 1972
Styrelseledamot och VD sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Thomas Öström har en civilingenjörsexamen i datateknik med inriktning mot reglerteknik från Luleå tekniska universitet och har gått ledarskaps-och finanseringsprogrammen på Svenska Managementgruppen samt läst kurser vid Styrelseakademin. Thomas Öström är en entreprenör och medgrundare av Climeon. Thomas Öström har dessförinnan arbetat över tio år på Micronic AB (publ) som bland annat Vice President för teknikutvecklingsfrågor. Micronic är ett svenskt högteknologiskt företag verksamma inom elektronikindustrin och noterat på Nasdaq Stockholm. Thomas Öström har därutöver även erfarenhet av projektledning, produktutveckling och affärsutveckling.

Innehav i bolaget: Thomas Öström äger 9 500 000 A-aktier och 155 900 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

Beroende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-03-31

ThereseLundstedtBW

Therese Lundstedt

Styrelseledamot

Therese Lundstedt har erfarenhet från såväl storbolag, start ups som ideella föreningar inom finans- och IT-sektorn samt inom marknadsföring.

Therese Lundstedt -  Styrelseledamot

Född 1981
Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning/bakgrund: Therese Lundstedt har en magisterexamen i marknadsföring och management från Uppsala universitet och University of Calgary samt läst kurser vid Styrelseakademin. Therese Lundstedt har erfarenhet från främst finans- och IT-sektorn men även från storbolag, startups och ideella föreningar. Hon har arbetat i ledande positioner med fokus på affärsutveckling, försäljning, digital marknadsföring samt kommunikation på bland annat SEB, Aktiespararna, Unomaly och Redeye. Therese har varit VD för Aktieinvest FK AB och är nu VD för Urbangreen.

Innehav i bolaget: Therese Lundstedt äger inga A-aktier och 500 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till teckning av 7 882 B-aktier i bolaget och köpoptioner som berättigar till köp av 10 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-07-11

stefan-brendgen

Stefan Brendgen

Styrelseledamot

Stefan har arbetat med fastighetsutveckling och investeringar för Tishman Speyer i New York och är medlem i the Global Investment committee.

Stefan Brendgen -  Styrelseledamot

Född 1964
Styrelseledamot sedan 2015

Utbildning/bakgrund: Stefan Brendgen har en magisterexamen i ekonomi från Universität Bayreuth, Tyskland och Universität Köln, Tyskland. Stefan Brendgen har över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och arbetat såväl i exekutiva som strategi- och affärsutvecklande roller samt med kapitalanskaffnings- och kapitalförvaltningsfrågor. Tidigare erfarenhet innefattar bland annat arbete som VD i Allianz Real Estate Germany, ledande befattning i Tishman Speyer och DTZ Real Estate Advisers. Därutöver har Stefan Brendgen haft flertal uppdrag i kontrollerande bolagsorgan, bland annat i Allianz Suisse Immobilien AG, Instone Real Estate Group AG och TRIUVA Kapitalanlage GmbH.

Innehav i bolaget: Stefan Brendgen äger, privat och genom närstående, inga A-aktier och 1 050 000 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019

VivianneHolmBW

Vivianne Holm

Styrelseledamot

Vivianne Holm är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn.

Vivianne Holm -  Styrelseledamot

Född 1965
Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning/bakgrund: Vivianne Holm är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Vivianne Holm har omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn och har i olika roller tidigare arbetat med aktieanalys och corporate finance samt som rådgivare med särskilt fokus på affärsutveckling, kapitalanskaffning och investor relations. Vivianne Holm är idag verksam som aktiv investerare inom cleantech och är även styrelseledamot i Inzile AB, Meva Energy AB, Bynk AB samt Volta Greentech AB.

Innehav i bolaget: Vivianne Holm äger inga A-aktier och 100 991 B-aktier i bolaget och har teckningsoptioner i bolaget som berättigar till tecknande av 7 882 B-aktier samt köpoptioner som berättigar till köp av 15 000 B-aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen såväl som i förhållande till bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-07-11

Olle_BergstromBW

Olle Bergström

Styrelseledamot

Olle har en civilingenjörsexamen inom teknisk fysik och arbetar på Telia som Head of Technology, PPMO & Operational Excellence.

Olle Bergström -  Styrelseledamot

Född 1972
Styrelseledamot sedan 2015

Utbildning/bakgrund: Olle Bergström har en civilingenjörsexamen med inriktning på teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola, en MBA från University of Warwick, England och har läst kurser vid Styrelseakademin. Olle Bergström har erfarenhet från styrelsepositioner och ledande befattning från såväl mindre som större företag, såsom Telia, YouBed AB och Skanova. Erfarenheten omfattar allt från projektledning, produktutveckling och affärsutveckling till utformning av affärsstrategier. Olle Bergström är för närvarande anställd som Head of IT & SAOps, PPMO, på Telia.

Innehav i bolaget: Olle Bergström äger, privat eller genom bolag, inga A-aktier och 1 323 500 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

Beroende i förhållande till Bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-03-31

PerOlofssonBW

Per Olofsson

Styrelseordförande

Per har mer än 15 års erfarenhet av ledarskap och organisationsbyggnad. Han har arbetat för ett flertal internationella och branschledande företag.

Per Olofsson -  Styrelseledamot

Född 1972
Styrelseledamot sedan 2015

Utbildning/bakgrund: Per Olofsson är civilingenjör med inriktning industriell ekonomi från tekniska högskolan vid Linköpings universitet och har läst kurser vid tekniska universitetet i Valencia samt Harvard Business School och Styrelseakademin. Per Olofsson är en entreprenör som arbetat huvudsakligen med frågor rörande affärsutveckling, försäljning och finansiering. Per har tidigare arbetat som managementkonsult samt varit VD för ClimateWell under nästan tio år och hade dessförinnan ledande befattningar i ett antal olika teknikföretag. Per är även Executive Director för Girindus Investments AB, medlem av investeringskommittén för Almi Invest Greentech Fund, styrelseledamot för Baseload Capital AB samt styrelseordförande för CleanFlow AB.

Innehav i bolaget: Per Olofsson äger, privat eller genom bolag, inga A-aktier och 610 000 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-03-31


LEDNINGSGRUPP

thomasBW

Thomas Öström

Grundare, Styrelseledamot & CEO

Thomas Öström -  Grundare, styrelseledamot & VD

Född 1972
Styrelseledamot och VD sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Thomas Öström har en civilingenjörsexamen i datateknik med inriktning mot reglerteknik från Luleå tekniska universitet och har gått ledarskaps-och finanseringsprogrammen på Svenska Managementgruppen samt läst kurser vid Styrelseakademin. Thomas Öström är en entreprenör och medgrundare av Climeon. Thomas Öström har dessförinnan arbetat över tio år på Micronic AB (publ) som bland annat Vice President för teknikutvecklingsfrågor. Micronic är ett svenskt högteknologiskt företag verksamma inom elektronikindustrin och noterat på Nasdaq Stockholm. Thomas Öström har därutöver även erfarenhet av projektledning, produktutveckling och affärsutveckling.

Innehav i bolaget: Thomas Öström äger 9 500 000 A-aktier och 155 900 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

Beroende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2019-03-31

christoffer andersson

Christoffer Andersson

CFO & Deputy CEO

Christoffer Andersson -  CFO & Deputy CEO

Född 1974
Anställd och medlem i ledningsgruppen sedan 2016

Utbildning/bakgrund: Christoffer Andersson har en civilingenjörsexamen i datateknik från Luleå tekniska universitet med inriktning mot reglerteknik. Christoffer har lång erfarenhet av att bygga bolag på global basis, från start-up bolag till affärsområden på storbolag. Christoffer Andersson har tidigare arbetat som VD på TargetEveryOne AB, ett bolag som Christoffer Andersson var med och noterade på Nasdaq First North. Vidare har Christoffer Andersson arbetat i flera affärsområdeschefsroller på Ericsson, bland annat i Indien och Tyskland, med upp till 750 medarbetare och över 1,5 miljarder SEK i omsättning. Därutöver har Christoffer Andersson gett ut bästsäljande fackböcker inom mobil och telekommunikation och har belönats med flera interna priser på Ericsson.

Innehav i bolaget: Christoffer Andersson äger, privat eller genom bolag, inga A-aktier och 110 600 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till teckning av 33 134 B aktier.

joachim karthauser3

Joachim Karthäuser

Grundare, CTO & Head of IPR

Joachim Karthäuser -  Grundare, CTO & Head of IP & Future Technology

Född 1960
Anställd och medlem i ledningsgruppen sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Joachim Karthäuser är teknologiedoktor (Dr. rer. nat.) från Universität Göttingen, Tyskland, och har över 20 års erfarenhet av arbete inom den globala kemi-, plast- och cleantech- industrin (till exempel Shell, NKT, Linde/AGA Gas) där han främst har arbetat med forskning och utveckling, försäljning och affärsutveckling. Joachim Karthäuser har arbetat både som expert evaluator och projektledare för EU-finansierade Eurostars, FP7 (Framework Programme for Research and Technological Development) och Horizon 2020-projekt. Joachim Karthäuser har vidare erfarenhet från styrelsearbete och arbete i bolag i start-up-miljö.

Innehav i bolaget: Joachim Karthäuser äger, privat och genom närstående, 4 750 000 A-aktier och 23 300 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

carina osmund

Carina Osmund

Head of Production & Sourcing

Carina Osmund -  Head of Production & Sourcing

Född 1967
Anställd och medlem i ledningsgruppen sedan 2017

Utbildning/bakgrund: Carina Osmund har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi med inriktning på industriella produktions- och tillverkningssystem från Kungliga Tekniska högskolan samt läst en MBA i företagsekonomi med inriktning på strategi och marknadsföring vid Blekinge Tekniska Högskola. Carina Osmund har lång erfarenhet från arbete med effektivisering av produktionsströmmar, vilket bland annat innefattat arbete med optimering av kostnader samt förkortning av ledtider i bolags interna och externa processer. Tidigare befattningar har innefattat ansvar för medelstora till stora arbetsgrupper. Carina Osmund kommer närmast från Profoto AB där hon varit anställd som Group Sourcing Manager och Vice President of Global Supply Chain och arbetat främst med strategi- och utvecklingsfrågor samt förhandling med leverantörer och andra tredje parter på såväl nationell som internationell nivå.

Innehav i bolaget: Carina Osmund äger, privat och genom närstående inga A-aktier och 24 685 B-aktier samt 14 242 köpoptioner och 9 120 teckningsoptioner.

olle tholander

Olle Tholander

 Head of Sales & Marketing

Olle Tholander -  Head of Sales & Marketing

Född 1967
Anställd och medlem i ledningsgruppen sedan 2019

Utbildning/bakgrund: Olle Tholander har en Magister i Business Studies and Economics från Uppsala Universitet. Olle har mångårig erfarenhet av globalförsäljning och affärsutveckling. Olle har även stor erfarenhet av att driva globalisering, hantera komplexa ekosystem samt driva global uppskalning, senast som Managing partner på H&Z Nordics Management Consulting och innan dess i ledande positioner inom Ericsson, bland annat som VD för Ericsson Ukraina.

Innehav i bolaget: Olle Tholander äger inga A-aktier och 4 000 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

Karl Brodin

Karl Brodin

Head of Development

Karl Brodin -  Head of Development

Född 1969
Anställd och medlem i ledningsgruppen sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Karl Brodin har en civilingenjörsexamen i maskinelement från Kungliga Tekniska Högskolan. Karl har över 20 års erfarenhet med olika chefstjänster från produktutveckling, marknadsföring och operations inom Atlas Copco. Karl har också flera års internationell erfarenhet, främst i Kina, där fokus var att starta upp ett applikationscenter för Atlas Copco.

Innehav i bolaget: Karl Brodin äger inga A-aktier och 8.020 B-aktier samt teckningsoptioner i bolaget som berättigar till teckning av 37.917 B-aktier.

jonas mahlen

Jonas Måhlen

Head of Operations & Delivery

Jonas Måhlén -  Head of operations & delivery

Född 1968
Anställd sedan 2016, medlem i ledningsgruppen sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Jonas Måhlén har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Lunds Universitet. Jonas har lång erfarenhet av chefsroller inom projekt-, program- och produktutveckling och har som installationschef levererat till världsledande halvledarföretag. Jonas Måhlén har internationell erfarenhet från Japan till USA och kommer närmast från Tobii och Mycronic

Innehav i bolaget: Jonas Måhlén äger inga A-aktier, 54,000 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till 23 366 B-aktier i bolaget.

robin

Robin Goodoree

Head of Service

Robin Goodoree -  Head of Service

Född 1973
Anställd sedan 2016, medlem i ledningsgruppen sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Robin Goodoree har mer än 17 års erfarenhet från serviceorganisationen för mönstergeneratorer hos Mycronic AB där han har haft flera positioner och senast varit Customer Support Manager. Robin har ett starkt kundfokus och har erfarenhet av praktiskt arbete ute hos kund och senare som chef för kundsupport- och installationsavdelningen. Robin har en fyraårig teknisk gymnasieexamen med inriktning mot elkraft.

Innehav i bolaget: Robin Goodoree äger inga A-aktier och 3 861 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till 15 466 B-aktier i bolaget.

charlotte

Charlotte Becker

 Head of Investor Relations & PR

Charlotte Becke -  Head of Investor Relations & PR

Född 1992
Anställd sedan 2018, medlem i ledningsgruppen sedan 2019

Utbildning/bakgrund: Charlotte Becker har en kandidatexamen i Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning nationalekonomi och ledarskap. Charlotte har tidigare arbetat som konsult inom investerarrelationer, kommunikation och PR för små och medelstora noterade bolag. Innan dess arbetade Charlotte som webbredaktör på Veckans Affärer.

Innehav i bolaget: Charlotte Becker äger inga A-aktier, 810 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till 4 788 B-aktier.

sofie konig

Sofie König

Head of Talent Management

Sofie König -  Head of Talent Management

Född 1969
Medlem i ledningsgruppen sedan 2017

Utbildning/bakgrund: Sofie König har en magisterexamen i ekonomi med inriktning strategisk marknadsföring. Hon har arbetat med marknadsföring inom SAS Trading, Kanal5 och Telia. Sofie König är medgrundare till eWork där hon var vVd med ansvar för Talent Management och kommunikation. Sofie har mångårig erfarenhet i frågor som rör marknadspositionering, företagskultur, arbetsgivarvarumärke och målstyrning från framförallt snabbväxande och innovativa tillväxtbolag. Sofie är styrelseledamot i Netlight Consulting.

Innehav i bolaget: Sofie König äger inga A-aktier och 7 185 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:
Charlotte Becker

Head of Investor Relations & PR, Climeon
+46 730 37 07 07
investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399