STYRELSE

Hakan Osvald

Håkan Osvald

Styrelseordförande

Håkan Osvald -  Styrelseordförande

Född 1954
Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning/bakgrund: Håkan Osvald, som fram till och med den 30 april 2022 varit chefsjurist på Atlas Copco, har såväl bred som internationell erfarenhet från lednings- och juristfunktioner inom Atlas Copco koncernen innefattande bl. a ansvar för M&A globalt, börs och compliance samt övrig legal. Håkan har innehaft flera styrelseposter inom organ och bolag i Atlas Copco koncernen och är styrelseledamot i Sweden China Trade Council, Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening och Djurgården Hockey.

Innehav i bolaget: Håkan Osvald äger 85 000 B-aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2022-10-31

thomasBW

Thomas Öström

Grundare & Styrelseledamot

Thomas Öström -  Grundare & styrelseledamot

Född 1972
Styrelseledamot sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Thomas Öström har en civilingenjörsexamen i datateknik med inriktning mot reglerteknik från Luleå tekniska universitet och har gått ledarskaps-och finanseringsprogrammen på Svenska Managementgruppen samt läst kurser vid Styrelseakademin. Thomas Öström är en entreprenör och medgrundare av Climeon. Thomas Öström har dessförinnan arbetat över tio år på Micronic AB (publ) som bland annat Vice President för teknikutvecklingsfrågor. Micronic är ett svenskt högteknologiskt företag verksamma inom elektronikindustrin och noterat på Nasdaq Stockholm. Thomas Öström har därutöver även erfarenhet av projektledning, produktutveckling och affärsutveckling.

Innehav i bolaget: Thomas Öström äger 7 900 000 A-aktier och 1 575 344 B-aktier.

Beroende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2022-10-31

Anders-Lindberg-bw

Anders Lindberg

Styrelseledamot

Anders Lindberg -  Styrelseledamot

Född 1965
Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning/bakgrund: Anders Lindberg är civilingenjör med inriktning inom elektroteknik (MSc Electrical Engineering) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm samt en Master of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Anders Lindberg är idag VD på Dellner, en global leverantör av tågkomponenter. Innan dess var Anders Lindberg Executive Vice President på Ørstedt (tidigare Dong Energy), ett danskt företag inom förnybar energi och världsledande på havsbaserad vindkraft, där han ansvarade för projekten och också för EPC (Engineering, Procurement, Construction) organisationen. Vidare har Anders arbetat för Bombardier, Adtranz och ABB. Anders har också erfarenhet från styrelsearbete och är vice styrelseordförande för det noterade danska bolaget MT Højgaard.

Innehav i bolaget: Anders Lindberg äger 16 000 B-aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2022-10-31

Liselotte Duthu Tornblom

Liselotte Duthu Törnblom

Styrelseledamot

Liselotte Duthu Törnblom -  Styrelseledamot

Född 1960
Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning/bakgrund: Liselotte Duthu Törnblom har varit verksam inom Atlas Copco koncernen i flera år i olika befattningar inom bl.a business control, finans och internrevision. Liselotte är sedan årsskiftet verksam i Atlas Copco koncernen som Senior Advisor/VP Group Controller, vilken befattning hon kommer lämna under hösten 2022. Liselotte har internationell erfarenhet från sälj- och tillverkningsbolag inom Atlas Copco koncernen i Frankrike, Belgien och Kina och har även extern styrelseerfarenhet från Desotec NV i Belgien.

Innehav i bolaget: Liselotte Duthu Törnblom äger 40 000 B-aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2022-10-31

Peter Carlberg

Peter Carlberg

Styrelseledamot

Peter Carlberg -  Styrelseledamot

Född 1955
Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning/bakgrund: Peter Carlberg har en bred och internationell, operativ erfarenhet från såväl den marina sidan som offshore-verksamhet samt från joint-venture samarbeten och företagsintegreringar. Peter har bl.a. varit verksam som VD på Alfa Laval Marine & Diesel Equipment i Sverige och varit VD för Alfa Lavals dotterbolag i Korea, Framo AS i Norge och det sydkoreanska bolaget LHE.co.kr. Vidare har han erfarenhet från styrelsearbete och har varit styrelseledamot i bl.a Consilium AB och MESAB AB.

Innehav i bolaget: Peter Carlberg äger inga aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2022-10-31

LEDNINGSGRUPP

Lena.Sudquist

Lena Sundquist

Chief Executive Officer

Lena Sundquist - VD

Född 1975
VD sedan 2021

Utbildning/bakgrund: Lena Sundquist har lång erfarenhet av ledande positioner inom innovation, affärsutveckling, försäljning och marknadsföring. Lena Sundquist har 15 års erfarenhet från Alfa Laval Marine & Diesel, där hon bland annat utvecklat miljöteknik-affärer inom marinindustrin och gensets. Senast kommer hon från rollen som VD för Kivra Sverige. Lena Sundquist är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Innehav i bolaget:  Lena Sundquist äger 37 472 B aktier och innehar 50 000 köpoptioner samt 87 500 teckningsoptioner i bolaget.

Uppdaterad 2022-10-31

carl.arnesson

Carl Arnesson

Chief Financial Officer

Carl Arnesson -  CFO

Född 1980
CFO, anställd sedan 2021

Utbildning/bakgrund: Carl Arnesson har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och har gedigen erfarenhet från finansiella positioner inom olika entreprenörs- och tillväxtbolag. Närmast kommer Carl från rollen som CFO för Zmarta Group och har dessförinnan varit CFO i Health & Sports Nutrition Group samt Metro Sverige.

Innehav i bolaget: Carl Arnesson äger 8 480 B aktier samt innehar 52 500 techningsoptioner i bolaget.

Uppdaterad 2022-10-31

jonas.mahlen

Jonas Måhlen

Executive Vice President,
R&D, Service & Delivery

Jonas Måhlén -  Executive Vice President, R&D

Född 1968
Anställd sedan 2016, medlem i ledningsgruppen sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Jonas Måhlén har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Lunds Universitet. Jonas har lång erfarenhet av chefsroller inom projekt-, program- och produktutveckling och har som installationschef levererat till världsledande halvledarföretag. Jonas Måhlén har internationell erfarenhet från Japan till USA och kommer närmast från Tobii och Mycronic

Innehav i bolaget: Jonas Måhlén äger 38 178 B-aktier samt innehar 77 000 techningsoptioner i bolaget.

Uppdaterad 2022-10-31

fredrik.thoren

Fredrik Thoren

Executive Vice President, Marine

Fredrik Thoren -  Executive Vice President, Marine

Född 1971
Anställd sedan 2019, medlem i ledningsgruppen sedan 2022

Utbildning/bakgrund: Fredrik har 29 års erfarenhet från av global försäljning direkt och via återförsäljare, affärsutveckling, projekt & Service inom Marin & Olja/Gas-industrin. Fredrik har ett omfattande globalt försäljnings- och servicedistributionsnätverk genom sina tidigare tjänster och erfarenheter. Det två senaste befattningar var Fredrik Global Sales Manager för Consilium och Managing Director för Scanjet Middle East. Innehar en Teknisk gymnasieutbildning med påbyggnad inom Ekonomi, Marknadsföring, Försäljning & Affärsutveckling.

Innehav i bolaget: Fredrik Thoren äger 8 100 B-aktier samt innehar 60 500 teckningsoptioner i bolaget.

Uppdaterad 2022-11-25

VALBEREDNING OCH UTSKOTT

Valberedningen 2022/2023

Valberedningen inför Årsstämman 2023 består av följande ledamöter som utsetts av de till röstetal största aktieägarna per den 31 augusti 2022 samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningens sammansättning inför Årsstämman 2023 ser således ut som följer:

  • Helen Öström, utsedd av aktieägaren Thomas Öström (44,7 % av rösterna och 10,0 % av kapitalet per den 31 augusti 2022), ordförande för valberedningen.
  • Joachim Karthäuser, representerar sig själv (9,8 % av rösterna och 4,0 % av kapitalet per den 31 augusti 2022).
  • Peter Lindell, representerar sig själv samt aktieägaren Cidro Förvaltning AB (6,2 % av rösterna och 11,7 % av kapitalet per den 31 augusti 2022).
  • Björn Wasing, utsedd av aktieägaren SEB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse (2,8 % av rösterna och 5,4 % av kapitalet per den 31 augusti 2022).
  • Håkan Osvald, styrelsens ordförande.

Kontakta valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman. Tid och plats för Climeons årsstämma 2023 kommer att meddelas senare.

Climeon AB (publ)
Valberedningen
Torshamnsgatan 44
16440 Kista, Sweden
nomination.committee@climeon.com

Revisionsutskott

Climeons revisionsutskott består av Liselotte Duthu Törnblom (ordförande),  Anders Lindberg och Håkan Osvald.

Läs mer i årsredovisningen för 2021.

Ersättningsutskott

Climeons ersättningsutskott består av Håkan Osvald (ordförande) och Peter Carlberg.

 

IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:

investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399