STYRELSE

Hakan Osvald

Håkan Osvald

Styrelseordförande

Håkan Osvald -  Styrelseordförande

Född 1954
Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning/bakgrund: Håkan Osvald, som fram till och med den 30 april 2022 varit chefsjurist på Atlas Copco, har såväl bred som internationell erfarenhet från lednings- och juristfunktioner inom Atlas Copco koncernen innefattande bl. a ansvar för M&A globalt, börs och compliance samt övrig legal. Håkan har innehaft flera styrelseposter inom organ och bolag i Atlas Copco koncernen och är styrelseledamot i Sweden China Trade Council, Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening och Djurgården Hockey.

Innehav i bolaget: Håkan Osvald äger 187 000 B-aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2023-12-31

Thomas Ostrom

Thomas Öström

Grundare & Styrelseledamot

Thomas Öström -  Grundare & styrelseledamot

Född 1972
Styrelseledamot sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Thomas Öström har en civilingenjörsexamen i datateknik med inriktning mot reglerteknik från Luleå tekniska universitet och har gått ledarskaps-och finanseringsprogrammen på Svenska Managementgruppen samt läst kurser vid Styrelseakademin. Thomas Öström är en entreprenör och medgrundare av Climeon. Thomas Öström har dessförinnan arbetat över tio år på Micronic AB (publ) som bland annat Vice President för teknikutvecklingsfrågor. Micronic är ett svenskt högteknologiskt företag verksamma inom elektronikindustrin och noterat på Nasdaq Stockholm. Thomas Öström har därutöver även erfarenhet av projektledning, produktutveckling och affärsutveckling.

Innehav i bolaget: Thomas Öström äger 3 900 000 A-aktier och 5 575 344 B-aktier.

Beroende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2023-12-31

Anders Lindberg

Anders Lindberg

Styrelseledamot

Anders Lindberg -  Styrelseledamot

Född 1965
Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning/bakgrund: Anders Lindberg är idag EVP på Wärtsilä och President för Wärtsilä Energy. Han har tidigare varit VD på Dellner Couplers Group AB, en global leverantör av tågkomponenter och EVP på Ørstedt (tidigare Dong Energy), ett företag inom förnybar energi och världsledande på havsbaserad vindkraft. Vidare har Anders Lindberg arbetat för Bombardier, Adtranz och ABB. Anders Lindberg har också tidigare erfarenhet från styrelsearbete i Electromogen Holdings Inc. Anders är även vice styrelseordförande för det noterade danska bolaget MT Højgaard Holding A/S samt styrelseledamot i AndLi AB.

Innehav i bolaget: Anders Lindberg äger 16 000 B-aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2023-12-31

Liselotte Duthu Tornblom

Liselotte Duthu Törnblom

Styrelseledamot

Liselotte Duthu Törnblom -  Styrelseledamot

Född 1960
Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning/bakgrund: Liselotte Duthu Törnblom var fram till december 2022 verksam inom Atlas Copco koncernen där hon under flera år innehaft olika befattningar inom bland annat business control, finans och internrevision. Hon har internationell erfarenhet från sälj och tillverkningsbolag inom Atlas Copco koncernen i Frankrike, Belgien och Kina och har även extern styrelseerfarenhet från Desotec NV i Belgien.

Innehav i bolaget: Liselotte Duthu Törnblom äger 88 000 B-aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2023-12-31

Peter Carlberg

Peter Carlberg

Styrelseledamot

Peter Carlberg -  Styrelseledamot

Född 1955
Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning/bakgrund: Peter Carlberg har en bred och internationell, operativ erfarenhet från såväl den marina sidan som offshore-verksamhet samt från joint-venture samarbeten och företagsintegreringar. Peter har bl.a. varit verksam som VD på Alfa Laval Marine & Diesel Equipment i Sverige och varit VD för Alfa Lavals dotterbolag i Korea, Framo AS i Norge och det sydkoreanska bolaget LHE.co.kr. Vidare har han erfarenhet från styrelsearbete och har varit styrelseledamot i bl.a Consilium AB och MESAB AB.

Innehav i bolaget: Peter Carlberg äger 73 068 B-aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Uppdaterad 2023-12-31

LEDNINGSGRUPP

lena

Lena Sundquist

Chief Executive Officer

Lena Sundquist - VD

Född 1975
VD sedan 2021

Utbildning/bakgrund: Lena Sundquist har lång erfarenhet av ledande positioner inom innovation, affärsutveckling, försäljning och marknadsföring. Lena Sundquist har 15 års erfarenhet från Alfa Laval Marine & Diesel, där hon bland annat utvecklat miljöteknik-affärer inom marinindustrin och gensets. Senast kommer hon från rollen som VD för Kivra Sverige. Lena Sundquist är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Innehav i bolaget:  Lena Sundquist äger 82 436 B-aktier och innehar 50 000 köpoptioner samt 248 500 teckningsoptioner i bolaget.

Uppdaterad 2023-12-31

carl

Carl Arnesson

Chief Financial Officer

Carl Arnesson -  CFO

Född 1980
CFO, anställd sedan 2021

Utbildning/bakgrund: Carl Arnesson har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och har gedigen erfarenhet från finansiella positioner inom olika entreprenörs- och tillväxtbolag. Närmast kommer Carl från rollen som CFO för Zmarta Group och har dessförinnan varit CFO i Health & Sports Nutrition Group samt Metro Sverige.

Innehav i bolaget: Carl Arnesson äger 20 336 B aktier samt innehar 149 100 techningsoptioner i bolaget.

Uppdaterad 2023-12-31

Joans

Jonas Måhlen

Executive Vice President,
R&D, Service & Delivery

Jonas Måhlén -  Executive Vice President, R&D

Född 1968
Anställd sedan 2016, medlem i ledningsgruppen sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Jonas Måhlén har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Lunds Universitet. Jonas har lång erfarenhet av chefsroller inom projekt-, program- och produktutveckling och har som installationschef levererat till världsledande halvledarföretag. Jonas Måhlén har internationell erfarenhet från Japan till USA och kommer närmast från Tobii och Mycronic

Innehav i bolaget: Jonas Måhlén äger 83 988 B-aktier samt innehar 149 100 techningsoptioner i bolaget.

Uppdaterad 2023-12-31

patrik

Patrik Engstrand Kemi

Executive Vice President, Energy & Industry

Patrik Engstrand Kemi -  Executive Vice President, Energy and Industry

Född 1970
Anställd sedan 2023, medlem i ledningsgruppen sedan 2023

Utbildning/bakgrund: Patrik Engstrand Kemi har en lång erfarenhet från försäljning, projektledning och finansiering av energilösningar inom olika industriella applikationer. Närmast kommer Patrik från rollen som Head of Industry segments,Network Solution på Vattenfall Eldistribution och har dessförinnan bland annat varit Senior Affärsutvecklare på Vattenfall Eldistribution och Projektledare på Sweco Energuide. Patrik har en Bachelor of Science inom Elkraftsteknik från Luleå Tekniska Universitet.

Innehav i bolaget: Patrik Engstrand Kemi äger 13 830 B-aktier samt 96 600 teckningsoptioner i bolaget.

Uppdaterad 2023-12-31

fredrik

Fredrik Thoren

Executive Vice President, Marine

Fredrik Thoren -  Executive Vice President, Marine

Född 1971
Anställd sedan 2019, medlem i ledningsgruppen sedan 2022

Utbildning/bakgrund: Fredrik har 29 års erfarenhet från av global försäljning direkt och via återförsäljare, affärsutveckling, projekt & Service inom Marin & Olja/Gas-industrin. Fredrik har ett omfattande globalt försäljnings- och servicedistributionsnätverk genom sina tidigare tjänster och erfarenheter. Det två senaste befattningar var Fredrik Global Sales Manager för Consilium och Managing Director för Scanjet Middle East. Innehar en Teknisk gymnasieutbildning med påbyggnad inom Ekonomi, Marknadsföring, Försäljning & Affärsutveckling.

Innehav i bolaget: Fredrik Thoren äger 8 102 B-aktier samt innehar 149 100 teckningsoptioner i bolaget.

Uppdaterad 2023-12-31

VALBEREDNING OCH UTSKOTT

Valberedningen 2023/2024

Valberedningen inför Årsstämman 2024 består av följande ledamöter som utsetts av de till röstetal största aktieägarna per den 31 augusti 2023 samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningen består av följande ledamöter som utsetts av de till röstetal största aktieägarna per den 31 augusti 2023:

  • Thomas Öström representerar sig själv (44,73 % av rösterna och 9,96 % av kapitalet per den 31 augusti 2023), ordförande för valberedningen
  • Joachim Karthäuser, representerar sig själv (9,84 % av rösterna och 3,97 % av kapitalet per den 31 augusti 2023)
  • Peter Lindell, representerar sig själv samt aktieägaren Cidro Förvaltning AB (6,42 % av rösterna och 12,15 % av kapitalet per den 31 augusti 2023)
  • Björn Wasing, utsedd av aktieägaren SEB Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse (2,85 % av rösterna och 5,39 % av kapitalet per den 31 augusti 2023)

Kontakta valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen eller styrelsen är välkomna att göra så genom epost till nomination.committee@climeon.com För att valberedningen och styrelsen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit senast sju veckor före årsstämman men gärna inte senare än den 31 januari 2024. Årsstämman 2024 är preliminärt planerad till den 15 maj 2024 i Kista, Sverige.

Climeon AB (publ)
Valberedningen
Torshamnsgatan 44
16440 Kista, Sweden
nomination.committee@climeon.com

Revisionsutskott

Climeons revisionsutskott består av Liselotte Duthu Törnblom (ordförande),  Anders Lindberg och Håkan Osvald.

Läs mer i årsredovisningen för 2022.

Ersättningsutskott

Climeons ersättningsutskott består av Håkan Osvald (ordförande) och Peter Carlberg.

 

IR-KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:

investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor:
FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399