CLIMEON FÖRETRÄDESEMISSION 2022

Styrelsen i Climeon har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2022, beslutat om att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattar högst 35 664 407 B-aktier i Climeon och kommer vid fullteckning att tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 160 miljoner SEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Climeon avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen till löpande kostnader för verksamheten samt färdigställande och kommersialisering av HeatPower 300.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Avstämningsdagen för att delta i Företrädesemissionen är den 1 juni 2022.
 • Teckningsperioden avses att inledas 3 juni 2022 och avslutas 17 juni 2022.
 • Befintliga aktieägare i Bolaget per avstämningsdagen den 1 juni 2022 kommer att erhålla en (1) teckningsrätt av serie B för varje på avstämningsdagen innehavd aktie av serie A respektive serie B. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) B-aktier i Företrädesemissionen.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 4.50 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av teckningsrätter) om cirka 42.3 procent jämfört med stängningskursen per den 24 maj 2022 på Nasdaq First North Premier Growth Market.
 • Handel med teckningsrätter beräknas pågå under perioden 3 juni 2022 till 14 juni 2022.
 • Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Anmälningssedlar

 • office-file-pdf-1

  Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

 • office-file-pdf-1

  Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

 • office-file-pdf-1

  Så här gör du

Dokument

 • office-file-pdf-1

  Prospekt

  Publicerad 2022-06-02, Svenska

 • office-file-pdf-1

  Climeon AB Bolagsordning

  Svenska

 • office-file-pdf-1

  Climeon AB Registreringsbevis

  Publicerad 2022-06-02, Svenska

Länkar

 • Pressmeddelanden: Climeon publicerar prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission om cirka 160 MSEK

  Publicerad 2022-06-02, Svenska

 • Pressmeddelanden: Styrelsen i Climeon har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 160 MSEK

  Publicerad 2022-05-25, Svenska

 • Pressmeddelanden: Kommuniké från Climeon AB (publ) årsstämma den 18 maj 2022

  Publicerad 2022-05-18, Svenska

 • Pressmeddelanden: Climeon avser att besluta om fullt garanterad företrädesemission om cirka 160 MSEK

  Publicerad 2022-05-13, Svenska

SENASTE FINANSIELLA RAPPORTER

 • office-file-pdf-1

  Årsredovisning 2020

  Publicerad 2021-04-21, Svenska

 • office-file-pdf-1

  Årsredovisning 2021

  Publicerad 2022-04-20, Svenska

 • office-file-pdf-1

  Kv1 Delårsrapport 2022

  Publicerad 2022-05-04, Svenska

PRENUMERERA PÅ

IR KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:

investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor: FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399