charlotte-1

Charlotte Becker, Head of Investor Relations and PR

Född 1992
Anställd sedan 2018, medlem i ledningsgruppen sedan 2019
Utbildning/bakgrund: 
Charlotte Becker har en kandidatexamen i Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning nationalekonomi och ledarskap. Charlotte har tidigare arbetat som konsult inom investerarrelationer, kommunikation och PR för små och medelstora noterade bolag. Innan dess arbetade Charlotte som webbredaktör på Veckans Affärer.
Innehav i bolaget: Charlotte Becker äger inga A-aktier, 810 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till 4 788 B-aktier.