carina osmund

Carina Osmund, Head of Production and Sourcing

Född 1967
Anställd och medlem i ledningsgruppen sedan 2017
Utbildning/bakgrund: Carina Osmund har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi med inriktning på industriella produktions- och tillverkningssystem från Kungliga Tekniska högskolan samt läst en MBA i företagsekonomi med inriktning på strategi och marknadsföring vid Blekinge Tekniska Högskola. Carina Osmund har lång erfarenhet från arbete med effektivisering av produktionsströmmar, vilket bland annat innefattat arbete med optimering av kostnader samt förkortning av ledtider i bolags interna och externa processer. Tidigare befattningar har innefattat ansvar för medelstora till stora arbetsgrupper. Carina Osmund kommer närmast från Profoto AB där hon varit anställd som Group Sourcing Manager och Vice President of Global Supply Chain och arbetat främst med strategi- och utvecklingsfrågor samt förhandling med leverantörer och andra tredje parter på såväl nationell som internationell nivå.
Innehav i bolaget: Carina Osmund äger, privat och genom närstående inga A-aktier och 24 685 B-aktier samt 14 242 köpoptioner och 9 120 teckningsoptioner.