Aktien

Bolaget har emitterat två aktieslag, A-aktier och B-aktier. Det föreligger endast skillnader i rösträtten. Varje A-aktie berättigar innehavaren till tio (10) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor. Climeons ABs aktier (B-aktier) handlas på Nasdaq First North Premier.

Första dagen för handel av Climeons B-aktie på Nasdaq First North Premier inleddes den 13 oktober 2017.

Climeon är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen CLIME B. ISIN-koden för B-aktier är: SE0009973548

 

Certifierad Rådgivare

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
E-mail: info@fnca.se

MainSlider_Slide4_ClimeonLive

Teckningsprogram

Teckningsprogram