Bolagsstämma

ÅRSSTÄMMA 2024

Årsstämma i Climeon AB kommer att hållas onsdagen den 15 maj 2024, kl 15:00. För mer information och tillhörande dokument, vänligen följ nedanstående länk.

Bolagsstämma

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2023

Extra bolagsstämma 2023 hölls i Kista, Sverige den 26 oktober 2023. För mer information och tillhörande dokument, vänligen följ nedanstående länk.

Bolagsstämma

ÅRSSTÄMMA 2023

Årsstämman 2023 hölls i Kista, Sverige den 16 maj 2023. För mer information och tillhörande dokument, vänligen följ nedanstående länk.

ÅRSSTÄMMA FAQs

Vem har rätt att delta?

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken enligt utsatt datum.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd i samband med sista anmälningsdag bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Anmälan, ombud och fullmakt

Se instruktioner och datum för respektive årsstämma.

DOKUMENT TIDIGARE ÅRSSTÄMMOR

2021 Protokoll årsstämma Climeon AB (publ) inklusive bilagor LADDA NED PDF
2021 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning LADDA NED PDF
2021 Valberedningens förslag, yttrande samt redogörelse LADDA NED PDF
2021 Kallelse till årsstämma i Climeon AB LADDA NED PDF
2020 Kallelse till årsstämma i Climeon AB LADDA NED PDF
2020 Instruktion till valberedningen LADDA NED PDF
2020 Valberedningens redogörelse LADDA NED PDF
2020 Valberedningens motiverade yttrande LADDA NED PDF
2020 Förslag ersättning LADDA NED PDF
2020 Protokoll LADDA NED PDF
2020 Bilaga LADDA NED PDF
2019 Villkor för teckningsoptioner_092019 LADDA NED PDF
2019 Villkor för teckningsoptioner_042019 LADDA NED PDF
2019 Protokoll LADDA NED PDF
2019 Bilaga 1_092019 LADDA NED PDF
2019 Bilaga 1_042019 LADDA NED PDF
2019 Bilaga 2 LADDA NED PDF
2019 Kommuniké LADDA NED PDF
2019 Årsredovisning 2018 LADDA NED PDF
2018 Fullmaktsformulär LADDA NED PDF
2018 Kallelse LADDA NED PDF
2018 Villkor för teckningsoptioner  LADDA NED PDF

INFORMATION FÖR INVESTERARE

Följ länkarna nedan för att hitta ytterligare information för dig som investerare.